Προσφορές & Χαρακτηριστικά

 

BASIC

PREMIUM

PRO

Μέχρι και 5 μαθήματα την εβδομάδα

Ο εκτιμώμενος μηνιαίος χρόνος εκπαίδευσης είναι 5 ώρες (έχοντας ολοκληρώσει 20 μαθήματα). Ο πραγματικός χρόνος εκπαίδευσης εξαρτάται από το ρυθμό συμμετοχής κάθε ατόμου. Η τιμή κάθε συνδρομής είναι ανεξάρτητη από τον αριθμό μαθημάτων που λαμβάνονται και ολοκληρώνονται από κάθε χρήστη.
 
 
 

Αξιολόγηση Επιπέδου & Πιστοποιητικό Ολοκλήρωσης

Μετά την ολοκλήρωση των επτά πρώτων μαθημάτων σας, θα λάβετε μια εξατομικευμένη παιδαγωγική έκθεση, που ονομάζεται 'Portfolio' (Χαρτοφυλάκιο). Μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσής σας, σας παρέχουμε Πιστοποιητικό Παρακολούθησης περιλαμβανομένων λεπτομερών στατιστικών στοιχείων σχετικά με την πρόοδο σας και το ποσοστό συμμετοχής σας.
 
 
 

Εξατομικευμένο διαδικτυακό 'Cahier de cours'

Στατιστικά στοιχεία, εκτυπώσιμοι κατάλογοι λεξιλογίου, γραμματική, ιστορίες, κ.λπ.
 
 
 

Εξατομικευμένο παιδαγωγικό περιεχόμενο

με βάση το επίπεδό σας, τις ανάγκες σας, τα ενδιαφέροντά σας, κ.λπ.
 
 
 

Premium υποστήριξη

Η ομάδα μας θα αντιμετωπίζει τα αιτήματά σας κατά προτεραιότητα.
-
 
 

Παιδαγωγική υποστήριξη

Στο πλαίσιο κάθε μαθήματος και διόρθωσης, οι χρήστες μπορούν να επικοινωνούν απευθείας με την ομάδα μας για να υποβάλουν ερωτήσεις καθώς και να διατυπώνουν σχόλια και προτάσεις.
-
-
 

Πιστοποιημένο Δίπλωμα

Το δίπλωμα επαγγελματικής κατάρτισης απονέμεται σε κάθε σπουδαστή που ακολουθεί την εκπαίδευσή του/της και αναγνωρίζεται στην Ευρώπη. Η ταυτότητα του κάθε σπουδαστή επαληθεύεται στην αρχή της εκπαιδευτικής περιόδου και καθ'όλη τη διάρκεια της εκπαίδευσης.
-
-
 

ΑΔ / διευθυντές εκπαίδευσης προσωπικού: αποκτήστε πρόσβαση στο Χώρο επόπτη για να παρακολουθείτε τα προγράμματα εκπαίδευσης των συναδέλφων σας (εργαλεία αναφοράς, δείκτες απόδοσης, αξιολόγηση επιπέδου,πρόοδος μαθητών, ρυθμός συμμετοχής, διοικητικά έγγραφα, μονάδα Συνδυασμένης εκμάθησης, κ.λπ.).