Les chiffres - orthographe

Franse grammatica (see all Franse grammatica)

Probeer Frantastique (Online Franse les) vandaag uit. Want to improve your French?

Les chiffres - orthographe


De spelling van grotere getallen in het Frans kan ingewikkeld zijn. Hier volgen enkele basisregels.

•  Voor getallen die op ‘een’ eindigen, wordt et gebruikt:
vingt et un eenentwintig
cinquante et un eenenvijftig

•  Behalve voor deze 2 getallen:
quatre-vingt-un eenentachtig
quatre-vingt-onze eenennegentig

•  Voor getallen onder de 100 wordt een koppelteken gebruikt:
vingt-quatre vierentwintig
soixante-quinze vijfenzeventig

•  Cent en vingt krijgen een ‘s’ als er meer dan één van is. Maar als ze gevolgd worden door andere cijfers, dan is er geen ‘s’ nodig:
deux cents tweehonderd
huit cent quatre achthonderdvier
quatre cent quatre-vingts vierhonderdtachtig
quatre cent quatre-vingt-quatre vierhonderdvierentachtig

•  Mille krijgt geen ‘s’ in het meervoud:
quatre mille vierduizend

•  Million en milliard zijn zelfstandig naamwoorden en krijgen dus een ‘s’ in het meervoud:
vingt millions twintig miljoen


Still having difficulties with Les chiffres - orthographe (Franse grammatica )? Want to improve your French? Test our online French lessons and receive a free level assessment!


Do you have smart way of remembering Les chiffres - orthographe ? Share it with us!