Home >> Grammatica Franse >> Les différents types de café

Les différents types de café

Probeer Frantastique (Online Franse les) vandaag uit. Want to improve your French?

Les différents types de café


Ruikt u dat? Dat is het geurige aroma van uw koffie die geserveerd wordt, Victor...


un café, un espresso
een espresso, een klein kopje zwarte koffie

un café serré, un café court, un ristretto
a ristretto, een kleine espresso

un allongé, un café allongé
een Amerikaanse koffie, een grote zwarte koffie

un café double, un double
een dubbele espresso

un café au lait
een ‘latte’, een koffie met melk

une noisette
een ‘macchiato’, een kleine koffie met een drupje melk




Still having difficulties with Les différents types de café (Franse grammatica )? Want to improve your French? Test our online French lessons and receive a free level assessment!


Do you have smart way of remembering Les différents types de café? Share it with us!