Aanbiedingen > Blended Learning


Blended Learning en Gymglish & Teacher

blended learning gymglish.fr
Engelse les en Blended Learning . Gymglish & Teacher is een vorm van Blended Learning waarin twee lesmethodes met elkaar worden gecombineerd: onderwijs Engels met enerzijds een docent en anderzijds dagelijkse taalkundige activiteiten (Gymglish).

 

 

Lessen met docenten

(privélessen, gezamenlijke lessen, telefonische lessen... ongeacht de frequentie ervan... Service niet verzorgd door Gymglish)
Spreekvaardigheid, uitspraak
Conversaties, dialogen, praktijkoefeningen met de taal  

Gymglish-onderwijs

Dagelijks contact met het Engels
Onmiddellijke correcties
Voortdurende persoonlijke aanpassing van de pedagogie
Herhalingen op nauwkeurig gekozen momenten
Is een uitstekende manier om tussen de lessen door te werken


Gymglish & Teacher
(aanbieding Blended Learning)  wordt gratis aangeboden aan alle docenten die hun leerlingen en stagiairs tussen de gebruikelijke lessen in willen laten werken, en aan iedereen die is geabonneerd op Gymglish PRO of Gymglish Universitair.

 

Docenten en talenscholen. Gymglish werkt samen met docenten en talenscholen, die blended-learning-pakketten aanbieden en waarin Gymglish wordt gecombineerd met verschillende vormen van onderwijs met een docent of onderwijs op afstand.
Blended Learning: enkele functioneringsprincipes

Met de optie Gymglish & Teacher kan de gebruiker in Gymglish aangeven welke punten hij tijdens een les wil herhalen, terwijl de docent vóór elke cursus per e-mail een geactualiseerd pedagogisch overzicht ontvangt met uitleg over de lacunes, behoeften en verwachtingen van zijn stagiair of groep leerlingen.

Docent: 'Teacher's Brief'

De docent ontvangt met een zelfgekozen regelmaat per e-mail een geactualiseerd pedagogisch overzicht dat hij vóór de les kan afdrukken. Suggestions of the day: een kort dagoverzicht van te bespreken punten. Requests: verzoeken gedaan door de stagiair. Terugkerende of recente fouten en lacunes. Huidige herzieningen. De Delavigne-saga: episodes, teksten, gesproken materiaal (kunnen tijdens de les opnieuw worden beluisterd met een gewone telefoon)

Leerling: de 'Requests'

Terwijl de gebruiker werkt aan zijn Gymglish kan hij in de kantlijn punten noteren die hij met zijn docent opnieuw wil doornemen: idioom, constructies, grammaticale problemen, oefeningen, correcties, geschreven en gesproken materiaal... Onder aan elke e-mail is een tekstvak voorzien waarin de leerling vragen kan stellen en verwachtingen aan de docent kan doorgeven.

Groepslessen. Gymglish & Teacher is ook geschikt voor groepslessen. Het principe is hetzelfde, onze programmatuur berekent een 'grootste gemene deler' op basis van de verwachtingen en lacunes van de verschillende groepsleden en verstuurt aan de docent een kort overzicht van de meest voorkomende verzoeken en behoeften en de meest doorgenomen episodes.

 
 

Sinds de lancering in november 2004 heeft Gymglish een groot partnernetwerk ontwikkeld met talenscholen en opleidingscentra over de hele wereld. Als u met ons wilt samenwerken, aarzel dan niet contact met ons op te nemen .