Aanbiedingen > Bedrijven


Beroepsopleiding Engels

Gymglish PRO is een beroepsopleiding Engels op afstand die officieel is erkend in het kader van het opleidingsplan en het individueel recht op opleiding in Frankrijk.Aanpassing aan beroep

Met de aanbieding Gymglish PRO kan de cursus worden aangepast aan iemands beroep of sector: management, financieel, sales, marketing, industrie, onderzoek, gezondheid, HR... ( volledige lijst )

Supervisie HR

In de HR-ruimte kunnen de administratieve en pedagogische aspecten van de opleiding gemakkelijk worden opgevolgd: dashboards, niveaus, voortgang, deelnamepercentages, administratieve documenten, inschrijvingen...

Pedagogische assistentie

Onder aan elke e-mail kan de abonnee via een tekstvenster communiceren met het pedagogische team: vragen, kritiek en aanmoedigingen zijn welkom, op voorwaarde dat ze in het Engels zijn!
Diploma

cours d'anglais

 

Wanneer u uw opleiding beëindigt, geeft Gymglish u een een certificaat ( Gymglish Certificate ) van voltooiing met gedetailleerde statistieken over uw vorderingen en deelnemingspercentage.

 


Eindelijk een efficiënte internetopleiding: met een deelnamepercentage van 80% is vooruitgang gegarandeerd.MOTIVATIE: een bedrijfssaga, beroepssituaties, komische personen.

DEELNAME: een dagelijks vervolgverhaal, niet meer dan 15 minuten per dag, praktijkgericht en zakelijk Engels.

AANPASSING: iedereen in het bedrijf volgt zijn eigen weg, praat over zijn episode van de dag, stimuleert de deelname van allen.


De voordelen

 

Eenvoudig toegankelijk

De gebruiker kan de opleiding op elk gewenst moment van de dag volgen, in de tijd dat hij zijn e-mails raadpleegt.

 

Snel

Gymglish is weinig dwingend, de gebruiker is er niet meer dan 15 minuten per dag aan kwijt en de correcties worden vrijwel onmiddellijk toegezonden.

 

Aanmoediging van deelname

U hoeft niet naar uw cursus te gaan, hij komt naar u toe. Gymglish roept zich elke dag bij de gebruiker in herinnering.

 

Democratisch

Iedereen met een e-mailadres kan de opleiding volgen. Er worden minimale eisen gesteld aan apparatuur en software.


Meer dan 4000000 gebruikers wereldwijd


Tarieven voor werknemers

  Max. aantal e-mails Max. duur Prijs / licentie
6 maanden 120 lessen 30 uur € 400
12 maanden 240 lessen 60 uur € 540
24 maanden 480 lessen 120 uur € 800
36 maanden 720 lessen 180 uur € 1100

Prijs van abonnement op Gymglish PRO (excl. btw / traject)
Afnemende prijzen naargelang het aantal gekochte trajecten.

Snelle en gemakkelijk implementatie . De verlening van technische ondersteuning aan gebruikers, het doorgeven van ervaringen aan de directie en de logistiek van de trajectimplementaties worden beheerd in de HR-supervisieruimte.

Flexibiliteit, vervangingen . Om het vertrek van medewerkers of weinig ijverige deelnemers op te vangen, kan de bedrijfsdirectie per traject en per jaar een vervanging uitvoeren. De plaatsvervanger neemt de opleidingsdata van de vorige deelnemer over en start zijn eigen, persoonlijke pedagogische traject (of vervolgt het als hij in het verleden al eerder bij Gymglish was ingeschreven).

Arrangement naar tijdsperiode . Het bedrijf abonneert zich op een arrangement waarmee de medewerker tijdens de loopduur van het abonnement recht heeft op één Gymglish e-mail met taalkundige activiteiten per werkdag. De prijs van het arrangement hangt af van de duur van deze periode en is onafhankelijk van het aantal e-mails dat een deelnemer daadwerkelijk ontvangt en verwerkt.

Vijf Gymglish per week . De abonnee heeft recht op vijf e-mails per week, die standaard op werkdagen worden toegestuurd (maandag tot en met vrijdag). De gebruiker kan de toezenddagen voor deze vijf Gymglish e-mails ook zelf kiezen.

Duur van de opleidingen . In overeenstemming met de wetgeving op opleidingen op afstand en onze overeenkomsten met publieke instellingen voor beroepsonderwijs, telt elke e-mail mee als 15 minuten daadwerkelijk onderwijs. In het kader van bijvoorbeeld een jaarabonnement kan de leerling tot 240 e-mails met op hem afgestemde activiteiten ontvangen, wat neerkomt op een maximale theoretische duur van 60 uur opleiding. De werkelijke duur van de opleiding hangt af van de standvastigheid en de vakanties van de leerling. Meer informatie over doorlopend onderwijs.Blended Learning

Gymglish & Teacher is een optie die bedoeld is voor gebruikers die elders worden gevolgd door een docent (individueel onderwijs, klassikaal onderwijs, telefonisch enz.). In deze ' Blended Learning '-formule worden de lacunes en verwachtingen van de stagiair geregistreerd terwijl hij werkt met Gymglish. Ze worden vervolgens samengevat en in een beknopt en geactualiseerd pedagogisch overzicht vóór elke les aan de docent toegestuurd. Deze optie is zonder extra kosten beschikbaar, te allen tijde en voor iedere docent die werkt met een Gymglish PRO-traject.