Aanbiedingen > Universiteiten en hogescholen


Universiteiten, hoger onderwijs, hogescholen

Gymglish biedt een opleiding beroepsgeoriënteerd Engels en is in dat opzicht een ideale aanvulling op de colleges Engels die op universiteiten en andere instellingen voor hoger onderwijs worden gegeven.
 

logo universitaire cursussen Engels gymglish.com
Met Gymglish kunnen studenten dagelijks aan hun Engels werken en hun voortgang na verloop van tijd consolideren. Diverse hulpmiddelen worden ter beschikking gesteld aan de functionarissen die de onderwijstrajecten moeten volgen en om de docenten de kans te geven hun colleges en Gymglish naadloos op elkaar te laten aansluiten. Neem contact met ons op voor een gratis proefperiode met uw studenten.

 


Diploma

cours d'anglais

 

Wanneer u uw opleiding beëindigt, geeft Gymglish u een een certificaat ( Gymglish Certificate ) van voltooiing met gedetailleerde statistieken over uw vorderingen en deelnemingspercentage.

 


Cursus Engels voor het hoger onderwijs: Gymglish & Teacher

Gymglish & Teacher is bedoeld om de synergie tussen Engelse lessen en werkcolleges enerzijds en Gymglish anderzijds te versterken. Er wordt gewerkt met een interface waarmee iedere student in de kantlijn van zijn Gymglish e-mails kan noteren welke punten hij met zijn docent zou willen herhalen. De docent ontvangt vóór elke les een kort, geactualiseerd pedagogisch overzicht over de meest voorkomende behoeften en verwachtingen van de studenten in zijn groep. Deze optie kan zonder extra kosten worden geactiveerd voor elke docent en op ieder moment tijdens een traject Gymglish Universitair.

logo universitaire cursussen Engels gymglish.com

 Gymglish wordt gebruikt in 40 universiteiten over de hele wereld en is een officiële partner van het Franse ministerie van onderwijs sinds 2007.


Inhoud die op het beroep wordt afgestemd

Met het aanbod Gymglish Universitair kan elke leerling zijn onderwijstraject aanpassen aan zijn specialiteit, studierichting of toekomstige beroep. De student zal zich in de eerste plaats bezighouden met thema's en terminologie die passen bij zijn beroep en zijn afgestemd op zijn verwachtingen. Een paar voorbeelden: management, finance, sales, marketing, industrie, onderzoek, gezondheid, HR...


Pedagogische follow-up, supervisie en evaluatie van studenten

Verschillende supervisiegebieden met alle statistieken over niveaus, voortgang en deelnamepercentages staan ter beschikking van het administratieve en pedagogische personeel van de universiteit. Cijfers en evaluaties worden continu geleverd op een schaal van 0 (beginners) tot 5  (professionele, internationale beheersing).

 

Tarieven

  Max. aantal lessen
Max. duur
Tarief
6 maanden 120 lessen 30 uur € 70 / licentie
 

We verzorgen management-, IT- en communicatieopleidingen, we hebben dus dagelijks met Engels te maken. En met de Gymglish cursussen Engels kan het Engels soepel en plezierig in het dagelijkse leven van de studenten worden opgenomen. Een overtuigend experiment dat we volgend jaar herhalen.

Alain Seigneur
Directeur van de master-opleiding MIAGE van de Université René Descartes Paris V, Frankrijk