Een methode met motivatie als uitgangspunt

Pedagogische hoogstandjes en superieure technologie zijn nergens goed voor als ze niet worden gebruikt. Het is belangrijk de motivatie op peil te houden en stiptheid te bevorderen. Gymglish is ontwikkeld voor verschillende personen, met uiteenlopende persoonlijkheden en kennis: Engelstaligen, Nederlandstaligen, docenten, goede studenten, slechte studenten...

Het pedagogische team heeft er alles aan gedaan om een stimulerende leeromgeving te creëren die tegelijkertijd past bij de verwachtingen van de gebruikers. Het doel is de opleiding zo aangenaam mogelijk te maken.


1. Elke dag een e-mail in het Engels

Engelse les, motivatie
E-mails zijn snel, overal toegankelijk en gemakkelijk inpasbaar in ons dagelijks leven. Ze zijn universeel, worden direct bij ons afgeleverd en hebben daarom een beslissende invloed op onze stiptheid.

Het is mogelijk om voortgang te boeken met weinig persoonlijke discipline en zonder uw dagindeling in de war te sturen.


2. Een speelse, praktische en zakelijke inhoud

We hebben besloten de volledige inhoud opzettelijk op een luchtige, humoristische toon te presenteren en voortdurend te verwijzen naar actuele thema's waarin we elke dag geïnteresseerd zijn:

 

Engelse les, delavigne
  • De Delavigne Corporation: een fictief parfum- en cosmeticabedrijf in San Francisco. Een familiebedrijf van Franse oorsprong dat is uitgegroeid tot een multinational.
  • Verschillende personages, met verschillende accenten, verschillende beroepen.
  • Humor en bedrijfssituaties. Verhalen over het bedrijfsleven, met zijn dagelijkse problemen, vergaderingen, correspondentie, telefoongesprekken... maar ook de gesprekken in de wandelgangen, de reizen, de culturele verschillen...

3. Op u afgestemde lessen en innoverende technologie

Gymglish maakt gebruik van een programma voor kunstmatige intelligentie (A9expert) om Engelse lessen op een dynamische manier samen te stellen. Elke les wordt afgestemd op het profiel van de gebruiker: het beginniveau van het Engels, pedagogische doelen en geheugencapaciteit. De inhoud wordt geoptimaliseerd om te voorkomen dat de gebruiker minder gemotiveerd raakt door oefeningen die niet op hem of haar zijn afgestemd.

ONMIDDELLIJKE CORRECTIE . A9expert ontdekt lacunes en zwakke punten aan de hand van de antwoorden van elke gebruiker. Het programma zorgt voor vrijwel direct beschikbare, persoonlijke correcties met commentaar en uw cijfer voor de dag:


+ Persoonlijke uitleg. Voor elk antwoord wordt in een persoonlijk commentaar uitgelegd waarom het goed of fout is.

+ Vocabulaire op maat. Selecteer de woorden of uitdrukkingen waarin u bent geïnteresseerd: ze worden in de correctie nader uitgelegd en wij komen er later op terug.

+ Script van de dialogen. De correctie bevat het script van het gesproken materiaal, zodat u dat met de tekst erbij opnieuw kunt beluisteren.


4. Onthouden en herhalen

Engelse les, motivatie
Gymglish is de eerste lesmethode die rekening houdt met het belang van tijd en vergeten tijdens het leerproces ( Space Learning ). Om te zorgen dat leerlingen nieuwe kennis ook op lange termijn onthouden, stelt ons kunstmatige intelligentie-programma (A9expert) een programma samen dat voor iedereen afzonderlijk wordt geoptimaliseerd.

Dit programma bepaalt op grond van het leertempo en de geheugencapaciteit na hoeveel tijd het belangrijk is een specifiek onderwerp opnieuw door te nemen.

De resultaten

 

Speels en motiverend

Door te werken met een intrige vergeet de leerling de verplichtingen die leren met zich meebrengt. En een beetje humor houdt de motivatie in stand.

 

Praktisch en zakelijk

De verscheidenheid van de behandelde thema's verrijkt het vocabulaire en zorgt dat de leerling vlot met zakelijk en praktisch Engels leert omgaan.

 

Hedendaags Engels

De verhalen zijn geschreven door een team jonge, Engelstalige auteurs, die docent zijn en tegelijkertijd een creatieve instelling hebben.

 

Stiptheid

Voor jaaropleidingen kunnen we momenteel rekenen op een stiptheidspercentage van 80%!