Onthouden en herhalen

Vooruitgang > Space learning


Engelse les, motivatie
Gymglish is de eerste lesmethode die rekening houdt met de rol van tijd en vergeten in het leerproces. Om het onthouden ('memoriseren') op lange termijn te bevorderen stelt ons kunstmatige intelligentie-programma (A9expert) een herhalingsprogramma samen dat voor iedereen apart wordt geoptimaliseerd.

Het programma bepaalt op grond van het leertempo en de geheugencapaciteit na hoeveel tijd een bepaald onderwerp moet worden herhaald.


Nieuwe perspectieven op onthouden


Op grond van onderzoek uit de biologie en de experimentele psychologie worden in deze nieuwe theorieën een aantal kenmerken van het memorisatieproces aan het licht gebracht:

+ Het is nutteloos reeds bekende dingen te herhalen.

+ Het is essentieel nieuw aangeleerde kennis vrij snel te herhalen omdat deze anders vergeten wordt.

+ Door nieuwe kennis op een specifiek moment te herhalen, wordt deze kennis voor langere tijd vastgelegd in het geheugen.


Nieuwe kennis die vergeten kan worden, wordt daarom herhaald op nauwkeurig gekozen momenten om die kennis voor altijd in het geheugen op te slaan en de geboekte voortgang te consolideren. A9expert is gebaseerd op recente theorieën over het geheugen. De belangrijkste conclusies daarvan kunnen als volgt worden samengevat:

  • Het geheim achter geslaagd leren heeft te maken met de frequentie van herhalingen en het onderhouden van nieuw verworven kennis. Door herhalingen over een bepaalde periode te verdelen wordt het geheugen gestimuleerd en wordt de nieuwe kennis duurzaam vastgelegd.
  • Dankzij deze vernieuwende aanpak is het mogelijk om in dezelfde tijd 10 tot 50 elementen meer te leren dan met klassieke methoden het geval is.