1/3

Δείτε τις προσφορές μας

Συμμετάσχετε με 4 εκατομμύρια χαρούμενους χρήστες στην εκμάθηση μιας γλώσσας.

3 μήνες
μέχρι 65 μαθήματα
US$43
ανά μήνα
συνδρομές
6 μήνες
μέχρι 129 μαθήματα
US$28
ανά μήνα
συνδρομές
9 μήνες
μέχρι 194 μαθήματα
US$22
ανά μήνα
συνδρομές
12 μήνες
μέχρι 258 μαθήματα
US$18
ανά μήνα
συνδρομές

Μείνετε ήσυχοι: Δεν θα ανανεώσουμε τη συνδρομή σας αυτόματα!


Χρήστες

Συνδρομή 3 μήνες

Συνδρομή 6 μήνες

Συνδρομή 9 μήνες

Συνδρομή 12 μήνες

Θα πρέπει να επιλέξετε τουλάχιστον μία συνδρομή
Θέλετε να προσφέρετε το Rich Morning; Αφήστε το πεδίο e-mail κενό. Θα λάβετε ένα email που θα περιγράφει τη διαδικασία, ώστε ο δικαιούχος να μπορεί να ενεργοποιήσει τη συνδρομή του.

Τα στοιχεία σας


ασφαλής πληρωμή

5 μαθήματα αγγλικών με το πρόγραμμα Rich Morning την εβδομάδα

Κάθε μαθητής δικαιούται πέντε μαθήματα την εβδομάδα. Μπορεί να επιλέξει να λάβει τα πέντε εβδομαδιαία μαθήματά του οποιεσδήποτε ημέρες τον εξυπηρετούν. Ο (μηνιαίος χρόνος εκπαίδευσης ανέρχεται σε πέντε ώρες (κατά προσέγγιση χρόνος υποθέτοντας ότι ολοκληρώνονται είκοσι μαθήματα/διορθώσεις ανά μήνα, με μέση διάρκεια 15 λεπτών). Ο πραγματικός χρόνος εκπαίδευσης εξαρτάται από το ατομικό ποσοστό συμμετοχής του κάθε χρήστη.

Σειρά μαθημάτων με τέσσερις διακριτές φάσεις

  • - Κύκλος μαθημάτων 1: 21 εξατομικευμένα μαθήματα με κινούμενα σχέδια που αναπαράγονται με μειωμένη ταχύτητα, με υπότιτλους.
  • - Κύκλος μαθημάτων 2: 21 εξατομικευμένα μαθήματα με κινούμενα σχέδια που αναπαράγονται με κανονική ταχύτητα, με υπότιτλους.
  • - Κύκλος μαθημάτων 3: 21 εξατομικευμένα μαθήματα με κινούμενα σχέδια που αναπαράγονται με κανονική ταχύτητα, χωρίς υπότιτλους.
  • - Επανάληψη.

Συνδρομές ορισμένης διάρκειας για ένα καθορισμένο χρονικό διάστημα (3, 6, 9, ή 12 μηνών)

Η τιμή της συνδρομής εξαρτάται μόνο από τη διάρκεια της περιόδου συνδρομής, και όχι από τον αριθμό των μαθημάτων μέσω e-mail που έχουν, πραγματικά, ολοκληρωθεί από το χρήστη.

Ατομική προσφορά

Επειδή κάθε πρόγραμμα μαθημάτων Rich Morning προσαρμόζεται στα ενδιαφέροντα και στο επίπεδο αγγλικών κάθε μαθητή, είναι αδύνατο να μεταφερθεί μια συνδρομή σε ένα διαφορετικό χρήστη μετά την έναρξη της σειράς μαθημάτων.