Tester i engelska och diplom i engelska

De gemensamma europeiska referensramarna för språk bestämmer nivån för färdigheter i främmande språk. Det finns sex nivåer:

 

Avancerad användare


C2 : Förstår utan svårighet praktiskt taget allt som han eller hon läser eller hör. Återger fakta och argument från olika skriftliga och muntliga källor och kan ge ett förståeligt sammandrag av dem. Kan uttrycka sig spontant, mycket flytande och exakt och kan skilja mellan mycket fina betydelsenyanser inom komplicerade ämnen.
C1 : Förstår många olika slags långa och krävande texter och förstår även underförstådda betydelser. Uttrycker sig spontant och flytande utan att alltför märkbart behöva söka efter ord. Använder språket på ett effektivt och flexibelt sätt i olika sociala, yrkesmässiga eller akademiska sammanhang. Uttrycker sig tydligt och väl strukturerat om komplicerade frågor och behärskar verktyg för att kunna organisera, uttrycker sig sammanhängande.

 

Självständig användare


B2 : Förstår det väsentliga inom konkreta eller abstrakta ämnen i en komplicerad text, inklusive en teknisk diskussion om det egna specialområdet. Kan i viss mån kommunicera spontant och med lätthet, exempelvis i en diskussion med en infödd utan större ansträngningar för någondera parten. Uttrycker sig tydligt och detaljerat om ett stort antal ämnen, ger synpunkter på nyheter och kan ge uttryck för för- och nackdelar med olika alternativ.
B1 : Förstår det väsentliga om man använder tydligt standardspråk och om det rör sig om bekanta saker inom arbetet, i skolan, på fritiden osv. Klarar sig i de flesta situationer på resa i en region där målspråket talas. Kan ge ett enkelt och sammanhängande föredrag om bekanta ämnen som personen är intresserad av. Kan berätta om en händelse, en upplevelse eller en dröm, beskriva ett hopp eller en målsättning och kortfattat berätta om sina skäl eller förklara ett projekt eller en idé.

 

Användare på nybörjarnivå


A2 : Förstår enskilda meningar och uttryck som används ofta i samband med den egna personen (exempelvis enkla person- och familjeuppgifter, inköp, närmiljö, arbete). Kommunicerar under förhållanden som inte kräver mer än ett enkelt utbyte av information som har direkt samband med bekanta situationer. Beskriver sin utbildning och sin närmilijö på ett enkelt sätt och kan diskutera ämnen som har anknytning till omedelbara behov.
A1 : Förstår och använder bekanta och vardagliga uttryck och mycket enkla uttryck som syftar till att tillgodose konkreta behov. Presenterar sig själv eller andra och kan ställa frågor till en annan person - exempelvis angående var han eller hon bor, om dennes familj, vad denne äger osv. och svarar på samma slags frågor. Kan kommunicera på ett enkelt sätt om motparten talar långsamt och tydligt och är samarbetsvillig.

 

Regelbunden användning av Gymglish kan förbereda användaren för några av följande tester i engelska:

 


 

TOEIC®

TOEIC® (Test Of English for International Communication) är ett test som gör det möjligt att bedöma en icke-infödd persons färdigheter i engelska. Testet skapades av Educational Testing Service (ETS) i USA. Det tar två timmar och består av tvåhundra flervalsfrågor (100 frågor hörförståelse och 100 frågor läsförståelse).

Motsvarar ungefär (inofficiell) nivå i engelska:

* 10 – 250 falsk nybörjare
* 255 - 400 nybörjare
* 405 – 600 mellannivå
* 605 - 780 funktionell grundnivå
* 785 - 900 funktionell avancerad nivå
* 905 - 955 goda färdigheter i internationell kommunikation
* 960 – 990 avancerad färdigheter i internationell kommunikation


TOEIC® är ett varumärke som ägs av E.T.S. (Educational Testing Service). E.T.S. stöder inte denna publikation, dess innehåll har inte godkänts av E.T.S. Ytterligare information: http://www.fr.toeic.eu

 


 

TOEFL®

TOEFL® (Test Of English as a Foreign Language) är ett standardiserat test i engelska som syftar till att bedöma individens förmåga att använda och förstå engelska i universitetssammanhang. Det här testet skapades 1964 av Educational Testing Service (ETS). Det består av flervalsfrågor. Testet bedömer följande: läsförståelse, hörförståelse, muntlig framställning och skriftliga färdigheter.

TOEFL® är ett varumärke som ägs av E.T.S. (Educational Testing Service). E.T.S. stöder inte denna publikation, dess innehåll har inte godkänts av E.T.S. Ytterligare information: http://www.fr.toefl.eu/

Gymglish är ett utbildningsverktyg som gör det möjligt att använda engelskan i vardagen, med glädje och utan problem. Tack vare det har jag gjort framsteg i min egen takt och utifrån mina behov. Eftersom jag studerar till ingenjör är engelskan en prioritet. Tack vare min utbildning och Gymglish klarade jag min TOEIC®. Det är en verkligt värdefull investering.

Julien, student vid Université Paris XI IFIPS, Paris

 


 

Test i engelska: DCL

Diplomet i språkfärdighet (le diplôme de compétence en langue - DCL) är ett diplom inom det franska utbildningssystemet som testar förmågan att använda ett främmande språk i yrkessammanhang . Bedömningen koncentrerar sig på förmågan att använda språken "i verkligheten". Ytterligare information: http://www.d-c-l.net/default.htm

 

 

Test i engelska: IELTS

IELTS (International English Language Testing System) är ett test i engelska som administreras av universitetet i Cambridge, British Council och den australiensiska organisationen IDP Education Australia. Provet koncentrerar sig på internationell engelska med olika dialekter. Provet testar förmågan att tala, läsa, lyssna och skriva engelska. Ytterligare information: http://www.ielts.org/

 


Engelskaprov: BULATS

Business Language Testing Service (BULATS) testar en person i en kontext. Det finns numera fyra olika slags tester: ett digitaliserat, ett standard, ett i skriftlig framställning och ett i muntligt framställning. Ytterligare information: http://www.bulats.org/

 


Test i engelska: CAE

Certificate in Advanced English (CAE) är ett internationellt test som intygar en viss färdighetsnivå i engelska. Testet ges av Cambridge ESOL (English for Speakers of Other Languages) som är en del av universitetet i Cambridge. Den nivå som provet testar motsvarar C1-nivån i Europarådets gemensamma europeiska referensramar för språk. Det här testet i engelska består av fem delar: läsförståelse, skriftlig framställning, grammatik, hörförståelse och muntlig framställning. Ytterligare information: http://www.cambridgeesol.org/exams/cae.htm

 


Test i engelska: FCE

First Certificate in English (FCE) är ett internationellt prov som intygar en viss färdighetsnivå i engelska. Det här är Cambridge ESOL:s (English for Speakers of Other Languages) tredje svåraste test. Ytterligare information: http://www.cambridgeesol.org/exams/general-english/fce.htmlTest i engelska: CPE

Certificate of Proficiency in English (CPE) som är en del av universitetet i Cambridge är ett internationellt test som intygar en viss färdighetsnivå i engelska. Detta är Cambridge ESOL:s (English for Speakers of Other Languages) svåraste test. CPE består av fem delar: läsning, skriftlig framställning, användning av engelskan, hörförståelse och individuellt samtal. Ytterligare information: http://www.cambridgeesol.org/exams/general-english/cpe.html