E-lärande på engelska och utbildning på distans

Enligt Europeiska unionen innnebär e-lärandet "användande av den nya multimediatekniken på internet för att förbättra kvaliteten på inlärningen. Detta sker genom att man å ena sidan underlättar åtkomst till resurser och tjänster och å andra sidan underlättar meningsutbyte och samarbete på distans". 

Enligt Wikipedia är begreppet e-lärandet ett resultat av att man velat förena begreppen "Open and Distance Learning", "Computer-Mediated Communication" och "Web-Based Training" (kommunikationsteknik som anpassats till utbildning ).


Med begreppet e-lärande menar man idag att man lär sig online .

 

 

E-lärande: Inlärning och innovation

Internet har banat väg för en verklig revolution inom områden som ekonomi och socialt liv. Ett av dessa områdena är utbildning. Under "bubblan" åren 1998-1999 sa man ofta att inlärningen var en sektor som stod på tröskeln till en verklig förändring och att e-lärandet var en marknad som stod på gränsen till explosiv tillväxt. De tekniska framstegen och online-nätverken har inneburit att nya interaktiva multimedialösningar för att lära sig online har blivit lättåtkomliga för det stora flertalet, oavsett var man befinner sig eller vilken tid på dygnet det är.
 


E-lärande: trender, kostnader och demokratiserad utbildning

Det är intressant att konstatera att trots många nya lösningar så har e-lärandemarknaden visserligen vuxit, men den har egentligen inte "exploderat". Detta faktum har inte gått affärsvärlden förbi. Är det alltså klokt att investera i kvalificerad utbildning på internet? Svaret är utan tvekan ja, av två skäl. För det första så rör det sig inte om någon stor investering. Internet är inte bara en vektor för pedagogisk innovation, utan även en vektor för kostnadsminskningar. I dagens globaliserade värld får industrisamhället ge vika för kunskapssamhället: om företagen vill fortsätta att vara konkurrenskraftiga måste de koncentrera sig på varor och tjänster som ger mest mervärde. Utmaningen ligger i att utveckla kompetenser för ett allt större antal medarbetare, men med en mindre eller oförändrad budget! E-lärandet är en konkret lösning på det här problemet: kurserna är lätta att sprida till alla, oavsett plats, och i motsats till vad en del företag gjorde under internetbubblan så behövs inga massiva investeringar i infrastruktur. Man behöver inte heller något "universalprogram" för utbildningshantering. Även om e-lärandet inte kan ersätta en livs levande lärare så är E-lärande relativt billigt och kan ge allt fler människor tillgång till utbildning.

 

 

E-lärande: Motivation och närvaro är nycklar till framgång

Aktörerna inom e-lärandesektorn blir bättre och bättre på att konstatera varför man inte använder onlineutbildning mer: bristande koncentration, bristande motivation att sitta framför skärmen, och därmed lägre närvaro. Där som man tidigare koncentrerade sig på att hitta nya multimediaplattformar för att tillämpa redan existerande pedagogiska metoder har man nu allt mer börjat intressera sig för sambandet mellan motivation och inlärning. Trots all multimedia så fungerar vår hjärna likadant som tidigare och vi har samma problem med koncentration, memorering och disciplin. E-lärandet håller nu på att få ett verkligt lyft tack vare nya moderna lösningar där de tekniska innovationerna inte tvingar på oss nya inlärningssätt, utan i stället anpassar sig till vår mycket mänskliga förmåga att lära oss och memorera saker. En investering i utbildning är alltså mycket relevant för företagen, och inte något som ruinerar dem.
 

 

E-lärande och utbildning på engelska

De flesta menar att man i dagens värld måste kunna engelska. Men hur får man tid till att gå en effektiv utbildning i engelska när schemat redan är fullt? Möte klockan 10, lunch, möte borta från kontoret, e-post, telefonen som ringer ... Kan du verkligen ta dig lite tid för att förbättra din engelska? Det är en utmaning att göra framsteg med engelskan när man har ont om tid och inte har kontakt med språket särskilt ofta. Dessutom är det svårt med engelska , man måste ha motivation, och att ta en kurs i engelska ändrar väl inget ... Så det blir panik när den första engelskspråkiga människan ringer! Här är den första goda nyheten som ett svar på detta: Ju oftare du övar desto bättre blir du. Flera korta lektioner som återkommer ofta hjälper dig att minnas mer än en enstaka intensivkurs. Med andra ord är det inte nödvändigt att plugga fyra timmar engelska om dagen i flera månader, utan det viktiga är att du anstränger dig regelbundet och fortlöpande. Med en intensivkurs kan man visserligen göra snabba framsteg, men kursen blir effektiva bara om man använder språket regelbundet, t.ex. bor i landet där språket talas. Bland alla olika metoder som finns till hands ger e-lärandet och den nya informationstekniken i allmänhet flera fördelar: lektionerna är lättllgängliga och kan nås när det passar dig. Det är klart att en kurs på internet, på telefon eller med e-post inte ger samma mervärde som en livs levande lärare, med auktoritet och charm, men den finns åtkomlig på många olika platser, på kontoret och hemma, och dygnet runt. Det är därför viktigt att välja en metod som du kommer att använda nästan dagligen, även om det bara rör sig om ett femton minuter. Det gäller bara att fortsätta och ta varje tillfälle att återkomma och repetera och på så sätt konsolidera det man lär sig. Motivationen är själva nyckeln, så välj ett roligt e-lärande på engelska !

 

 

Gymglish erbjuder flera kurser i engelska med hjälp av e-lärande:  engelska för PRIVATPERSONER , engelska för FÖRETAG , engelska för UNIVERSITET och engelska för LÄRARE .