Vad vi erbjuder > Blandat lärande


Blended Learning och Gymglish & Teacher

blended learning gymglish.fr
Kurs i engelska och Blended Learning . Gymglish & Teacher är en s.k. blended learning där två tillvägagångssätt möts: lektioner i engelska med en lärare kombinerat med andra språkaktiviteter.

 

 

Lärarledda lektioner

(privatlektioner eller i grupp, telefonlektioner ... oavsett hur ofta ... (Det här ingår inte i Gymglish erbjudande)
uttrycka sig muntligt, uttal
Mänskligt utbyte, dialog, praktisk användning av språket

Gymglishlektioner

Daglig kontakt med engelska
Omedelbara rättningar
Kontinuerlig personlig anpassning av kursinnehållet
Repetitioner inom väl valda intervaller
Ett utmärkt stöd för den som vill träna engelska mellan de lärarledda lektionerna


Gymglish & Teacher
(s.k. blended learning) erbjuds gratis till alla lärare som vill att deras elever ska arbeta mellan lektionerna, samt för alla som abonnerar på Gymglish PRO eller "Gymlish för Universitet".

 

Språklärare och språkskolor. Gymglish samarbetar med språklärare och språkskolor som erbjuder blandat lärande där Gymglish-kurser och olika platsanknutna kurser eller distanskurser ingår.

 Blended Learning: några principer för hur det fungerar

Med Gymglish & Teacher kan användaren välja intresseområden inom varje e-post som de vill gå igenom tillsammans med läraren. Läraren får i sin tur en uppdaterad e-post före varje lektion som fäster uppmärksamheten på elevens eller gruppens svårigheter brister, behov och mål.

Läraren: Teacher's Brief

Läraren väljer hur ofta han eller hon vill ha en pedagogisk resumé via e-post som består av en sammanfattning av elevens studieplan och innehåller: "Suggestions of the day": ett urval av tidigare behandlade moment som kan tas upp. "Requests": elevens önskemål om att få repetera ofta förekommande eller nya svårigheter. Repetitioner av Delavigne-avsnitt: text- och ljudmaterial (som går att lyssna på igen under kursen med hjälp av en vanlig telefon).

Eleven: Requests

I marginalen på varje e-post kan eleven markera ett intresseområde son han eller hon vill gå igenom med läraren: idiomatiska uttryck, grammatikfrågor, övningar, rättningar, text- och ljudmaterial m.m. Längst ner i e-postmeddelandet finns ett fält där eleven kan kommentera och ställa frågor på sådant som han eller hon vill göra läraren uppmärksam på.

 


Grupplektioner.
Gymglish & Teacher fungerar även för grupplektioner. Principen är densamma, vår motor beräknar den bästa "gemensamma nämnaren" för gruppmedlemmarna och skickar ett sammandrag till läraren med de vanligaste förväntningarna och behoven samt de avsnitt som de flesta redan har gått igenom.

 
 

Sedan lanseringen år 2004 har Gymglish utvecklat ett stort nätverk med språkskolor och utbildningscentra över hela världen . Om ni vill samarbeta med oss ber vi er ta kontakt med vårt team .