Ett intelligent system för personligt anpassade övningar i engelska

Gymglish har en AI-motor kallad A9expert som dynamiskt skapar e-post på engelska med språkaktiviteter som skickas till användaren varje dag. Varje övning i engelska är alltså personligt anpassad till användarens nivå. Programmet A9expert tar hänsyn till:

- Användarens ursprungliga nivå i engelska och hans eller hennes mål
- Användarens nuvarande nivå i engelska
- Användarens misstag och memoreringsförmåga

A9expert uppdaterar alltså dagligen övningarna i engelska och det lektioner som vi erbjuder användaren. Detta sker i automatiskt utifrån svar på tidigare övningar. Lektionsinnehållet anpassas och förbättras kontinuerligt och ingen tid slösas på övningar som inte användaren har något behov av.


   

Gymglish erbjuder olika slags övningar i engelska

Varje e-postmeddlande från Gymglish innehåller olika aktiviteter och övningar på engelska:

- Övningar med flervalsfrågor

- Luckövningar där ord ska fyllas i

- Övningar med diktamen

- Övningar av ordförråd

Övningarna innehåller hänvisningar till kursens regler, grammatik, syntax och ordförråd, och även till tidningsartiklar, ljud- och videomaterial som syftar till att förbättra användarnas läs- och hörförståelse samt skriftliga framställning. Sist men inte minst så får övningarna liv tack vare alla roliga och motiverande aktiviteter.

 

 

Några exempel på övningar

Övning med flervalsfrågor


The following sentences all use the phrase out of . Select each sentence which uses 'out of' CORRECTLY.

Out of hunger and necessity, I opened the last can of lentils. -->
We're out of options; we'll have to launch the missiles at the Soviets. -->
It is out of numerous reasons that I am calling this meeting. -->

 

Let's help Jean Marron improve his English!

Choose the most appropriate idiomatic expression in the sentences below.

Jean: One moment please! I arrive ! ---> One moment please! !

Jean: ...and then we can go at table . ---> ...and then .

 

 

Övning av ordförråd, flervalsfrågor


'Look, Icarus, I'll level with you '...
From the list below, select the expression which could replace 'I'll level with you' in this sentence, without changing the meaning.


I've nearly finished.
I'll be honest with you.
I'm going to ask a favor of you.
Please be truthful with me.

 

Övning med diktamen


On his 'post-it', Icarus wrote down this number :

Please verify the entire telephone number for mistakes (there are several!) and correct it.

 

Övning med lucktexter


Fill in the blanks below using the appropriate form of the personal pronoun or possessive pronoun.

Because he was tired of always borrowing Polly's stapler, Icarus decided to buy one of own. Early in the morning, before work, Icarus borrowed mother's car and drove to the local office supply store. bought a shiny red stapler, and then showed to colleagues. Everyone at the office agreed that was a very nice stapler indeed.

 

 

Replace the subject and verbs in the blanks below with the appropriate conjugated form. Modal verbs (should, could, would, etc) are NOT needed here.
Be careful of word order!

Luna : Hey, Bob, you're one of my favorite current Delavigne employees! I was wondering. How long at Delavigne?
Bob : Oh, you mean at my current position? at Delavigne for... hmm... let's say eight years.
Luna : I thought longer than that.
Bob : Yeah, you're probably right. How about you? You too are a current Delavigne employee.
Luna : roughly five years ago... or maybe six.

 

 

 

I samband med de första e-postmeddelandena som du får gratis får du paketerbjudanden från Gymglish för olika kurser i engelska : för privatpersoner , engelska för företag , engelska för universitet och engelska för lärare .