Xem các ưu đãi của chúng tôi

Chọn gói thuê bao phù hợp nhất với nhu cầu của bạn.


Gymglish
Basic
Từ US$16đã bao gồm thuế mỗi tháng
Lựa chọn
 • Tối đa 5 bài học mỗi tuần

  Thời gian đào tạo hàng tháng ước tính là 5 giờ (sau khi hoàn thành 20 bài học). Thời gian đào tạo thực tế phụ thuộc vào mức độ tham gia của mỗi cá nhân. Mức giá của mỗi thuê bao là độc lập với số lượng bài học nhận được và hoàn thành bởi mỗi người dùng.

 • Nội dung sư phạm được cá nhân hóa

  Dựa trên trình độ, nhu cầu và sở thích của bạn.

 • 'Workbook' trực tuyến được cá nhân hóa

  Số liệu thống kê, danh sách từ vựng có thể in, ngữ pháp, tiến độ và nhiều hơn nữa.

 • Đánh giá Trình độ & Chứng nhận hoàn thành

  Sau mười bài học đầu tiên, bạn sẽ nhận được một báo cáo sư phạm cá nhân hóa được gọi là 'Portfolio' (Hồ Sơ). Sau khi bạn hoàn thành khóa đào tạo, chúng tôi sẽ cung cấp một chứng chỉ hoàn thành bao gồm thống kê chi tiết về sự tiến bộ và mức độ tham gia của bạn.


Gymglish
Premium
Từ US$24đã bao gồm thuế mỗi tháng
Lựa chọn
 • Tối đa 5 bài học mỗi tuần

  Thời gian đào tạo hàng tháng ước tính là 5 giờ (sau khi hoàn thành 20 bài học). Thời gian đào tạo thực tế phụ thuộc vào mức độ tham gia của mỗi cá nhân. Mức giá của mỗi thuê bao là độc lập với số lượng bài học nhận được và hoàn thành bởi mỗi người dùng.

 • Nội dung sư phạm được cá nhân hóa

  Dựa trên trình độ, nhu cầu và sở thích của bạn.

 • 'Workbook' trực tuyến được cá nhân hóa

  Số liệu thống kê, danh sách từ vựng có thể in, ngữ pháp, tiến độ và nhiều hơn nữa.

 • Đánh giá Trình độ & Chứng nhận hoàn thành

  Sau mười bài học đầu tiên, bạn sẽ nhận được một báo cáo sư phạm cá nhân hóa được gọi là 'Portfolio' (Hồ Sơ). Sau khi bạn hoàn thành khóa đào tạo, chúng tôi sẽ cung cấp một chứng chỉ hoàn thành bao gồm thống kê chi tiết về sự tiến bộ và mức độ tham gia của bạn.

 • Hỗ trợ cao cấp

  Nhóm của chúng tôi sẽ ưu tiên xử lý những yêu cầu kỹ thuật của bạn.

 • Các tập Thương mại Chuyên ngành

  Các tình huống chuyên môn, từ vựng kinh doanh,...

 • Cá nhân hóa theo ngành

  Kinh tế, tài chính, quản lý, CNTT, tiếp thị, bán hàng, nhân sự, kỹ thuật,… (Xem danh sách đầy đủ)


Gymglish
CHUYÊN NGHIỆP
Từ US$40đã bao gồm thuế mỗi tháng
Lựa chọn
 • Tối đa 5 bài học mỗi tuần

  Thời gian đào tạo hàng tháng ước tính là 5 giờ (sau khi hoàn thành 20 bài học). Thời gian đào tạo thực tế phụ thuộc vào mức độ tham gia của mỗi cá nhân. Mức giá của mỗi thuê bao là độc lập với số lượng bài học nhận được và hoàn thành bởi mỗi người dùng.

 • Nội dung sư phạm được cá nhân hóa

  Dựa trên trình độ, nhu cầu và sở thích của bạn.

 • 'Workbook' trực tuyến được cá nhân hóa

  Số liệu thống kê, danh sách từ vựng có thể in, ngữ pháp, tiến độ và nhiều hơn nữa.

 • Đánh giá Trình độ & Chứng nhận hoàn thành

  Sau mười bài học đầu tiên, bạn sẽ nhận được một báo cáo sư phạm cá nhân hóa được gọi là 'Portfolio' (Hồ Sơ). Sau khi bạn hoàn thành khóa đào tạo, chúng tôi sẽ cung cấp một chứng chỉ hoàn thành bao gồm thống kê chi tiết về sự tiến bộ và mức độ tham gia của bạn.

 • Hỗ trợ Chuyên nghiệp

  Nhóm của chúng tôi sẽ ưu tiên xử lý những yêu cầu kỹ thuật của bạn.

 • Các tập Thương mại Chuyên ngành

  Các tình huống chuyên môn, từ vựng kinh doanh,...

 • Cá nhân hóa theo ngành

  Kinh tế, tài chính, quản lý, CNTT, tiếp thị, bán hàng, nhân sự, kỹ thuật,… (Xem danh sách đầy đủ)

 • Hỗ trợ sư phạm

  Trong mỗi bài học và bài sửa, người dùng có thể giao tiếp trực tiếp với đội ngũ sư phạm của chúng tôi để đặt câu hỏi, đưa ra nhận xét và góp ý.

 • Bằng chứng nhận

  Bằng chứng nhận đào tạo chuyên nghiệp được gửi tới mỗi học viên sau quá trình học và được công nhận ở châu Âu. Danh tính của học viên được xác minh khi bắt đầu và trong suốt quá trình đào tạo.Quản lý Nhân sự/Quản lý đào tạo nhân viên: truy cập Không gian Giám sát của bạn để giám sát các chương trình đào tạo của đồng nghiệp (các công cụ báo cáo, chỉ số hiệu quả hoạt động, đánh giá trình độ, sự tiến bộ của học viên, tỷ lệ tham gia, các văn bản hành chính, mô-đun Học kết hợp, ...).