Xem các ưu đãi của chúng tôi

Tham gia cùng 3 triệu người dùng hạnh phúc đang học một ngôn ngữ.


Gymglish
Premium

Các bài học tùy chỉnh theo ngành, hỗ trợ cao cấp và dẫn chiếu văn hóa chân thực.

Từ
US$24 đã bao gồm thuế
mỗi tháng
Lựa chọn
 • Tối đa 5 bài học mỗi tuần

  Thời gian đào tạo hàng tháng ước tính là 6 giờ (sau khi hoàn thành 20 bài học). Thời gian đào tạo thực tế phụ thuộc vào mức độ tham gia của mỗi cá nhân. Mức giá của mỗi thuê bao là độc lập với số lượng bài học nhận được và hoàn thành bởi mỗi người dùng.

 • Nội dung sư phạm được cá nhân hóa

  Dựa trên trình độ, nhu cầu và sở thích của bạn.

 • 'Workbook' trực tuyến được cá nhân hóa

  Số liệu thống kê, danh sách từ vựng có thể in, ngữ pháp, tiến độ và nhiều hơn nữa.

 • Đánh giá Trình độ & Chứng nhận hoàn thành

  Sau mười bài học đầu tiên, bạn sẽ nhận được một báo cáo sư phạm cá nhân hóa được gọi là 'Portfolio' (Hồ Sơ). Sau khi bạn hoàn thành khóa đào tạo, chúng tôi sẽ cung cấp một chứng chỉ hoàn thành bao gồm thống kê chi tiết về sự tiến bộ và mức độ tham gia của bạn.

 • Dẫn chiếu văn hóa đích thực

  Trong mỗi bài học, chúng tôi giới thiệu đến bạn một dẫn chiếu văn hóa đích thực gắn (phim, truyền hình, âm nhạc, v.v ...) liền với câu chuyện trong ngày.

 • Hỗ trợ cao cấp

  Nhóm của chúng tôi sẽ ưu tiên xử lý những yêu cầu kỹ thuật của bạn.

 • Cá nhân hóa theo ngành

  Kinh tế, tài chính, quản lý, CNTT, tiếp thị, bán hàng, nhân sự, kỹ thuật,… (Xem danh sách đầy đủ)

Gymglish
Basic

Tất cả những thành phần thiết yếu trong đó có những bài học được cá nhân hóa và những dẫn chiếu văn hóa chân thực.

Từ
US$16 đã bao gồm thuế
mỗi tháng
Lựa chọn
 • Tối đa 5 bài học mỗi tuần

  Thời gian đào tạo hàng tháng ước tính là 6 giờ (sau khi hoàn thành 20 bài học). Thời gian đào tạo thực tế phụ thuộc vào mức độ tham gia của mỗi cá nhân. Mức giá của mỗi thuê bao là độc lập với số lượng bài học nhận được và hoàn thành bởi mỗi người dùng.

 • Nội dung sư phạm được cá nhân hóa

  Dựa trên trình độ, nhu cầu và sở thích của bạn.

 • 'Workbook' trực tuyến được cá nhân hóa

  Số liệu thống kê, danh sách từ vựng có thể in, ngữ pháp, tiến độ và nhiều hơn nữa.

 • Đánh giá Trình độ & Chứng nhận hoàn thành

  Sau mười bài học đầu tiên, bạn sẽ nhận được một báo cáo sư phạm cá nhân hóa được gọi là 'Portfolio' (Hồ Sơ). Sau khi bạn hoàn thành khóa đào tạo, chúng tôi sẽ cung cấp một chứng chỉ hoàn thành bao gồm thống kê chi tiết về sự tiến bộ và mức độ tham gia của bạn.

 • Dẫn chiếu văn hóa đích thực

  Trong mỗi bài học, chúng tôi giới thiệu đến bạn một dẫn chiếu văn hóa đích thực gắn (phim, truyền hình, âm nhạc, v.v ...) liền với câu chuyện trong ngày.

Gymglish
PRO

Gói đầy đủ. Bao gồm ưu tiên về hỗ trợ kỹ thuật, cùng với dạy kèm và cấp chứng nhận.

Từ
US$40 đã bao gồm thuế
mỗi tháng
Lựa chọn
 • Tối đa 5 bài học mỗi tuần

  Thời gian đào tạo hàng tháng ước tính là 6 giờ (sau khi hoàn thành 20 bài học). Thời gian đào tạo thực tế phụ thuộc vào mức độ tham gia của mỗi cá nhân. Mức giá của mỗi thuê bao là độc lập với số lượng bài học nhận được và hoàn thành bởi mỗi người dùng.

 • Nội dung sư phạm được cá nhân hóa

  Dựa trên trình độ, nhu cầu và sở thích của bạn.

 • 'Workbook' trực tuyến được cá nhân hóa

  Số liệu thống kê, danh sách từ vựng có thể in, ngữ pháp, tiến độ và nhiều hơn nữa.

 • Đánh giá Trình độ & Chứng nhận hoàn thành

  Sau mười bài học đầu tiên, bạn sẽ nhận được một báo cáo sư phạm cá nhân hóa được gọi là 'Portfolio' (Hồ Sơ). Sau khi bạn hoàn thành khóa đào tạo, chúng tôi sẽ cung cấp một chứng chỉ hoàn thành bao gồm thống kê chi tiết về sự tiến bộ và mức độ tham gia của bạn.

 • Dẫn chiếu văn hóa đích thực

  Trong mỗi bài học, chúng tôi giới thiệu đến bạn một dẫn chiếu văn hóa đích thực gắn (phim, truyền hình, âm nhạc, v.v ...) liền với câu chuyện trong ngày.

 • Hỗ trợ Chuyên nghiệp

  Nhóm của chúng tôi sẽ ưu tiên xử lý những yêu cầu kỹ thuật của bạn.

 • Cá nhân hóa theo ngành

  Kinh tế, tài chính, quản lý, CNTT, tiếp thị, bán hàng, nhân sự, kỹ thuật,… (Xem danh sách đầy đủ)

 • Hỗ trợ sư phạm

  Trong mỗi bài học và bài sửa, người dùng có thể giao tiếp trực tiếp với đội ngũ sư phạm của chúng tôi để đặt câu hỏi, đưa ra nhận xét và góp ý.

 • Bằng chứng nhận

  Bằng chứng nhận đào tạo chuyên nghiệp được gửi tới mỗi học viên sau quá trình học và được công nhận ở châu Âu. Danh tính của học viên được xác minh khi bắt đầu và trong suốt quá trình đào tạo.