Start >> Franse grammatica >> Comment prononcer « plus » ?

Comment prononcer « plus » ?

Franse grammatica tips met Frantastique.
Verbeter je Frans en test gratis onze online Franse lessen.

Comment prononcer « plus » ?

De uitspraak van het bijwoord plus hangt ervan af of het woord een positieve of negatieve betekenis heeft.
•  Als plus een positieve betekenis heeft (bijv. meer, extra, additioneel), dan wordt de s aan het eind uitgesproken.
On veut plus de devoirs à l’école. We willen meer huiswerk op school. Je t’aime plus que tout. Ik hou het meest van jou.
Victor a plus d’imagination que moi. Victor heeft meer fantasie dan ik.
Trois plus deux égale(nt) cinq. Drie plus twee is vijf.
•  Als plus een ‘negatieve betekenis heeft (bijv. ‘niet meer’, ‘geen meer’), dan spreken we de s aan het eind niet uit.
On veut plus de devoirs à l’école. We willen geen huiswerk meer van school. Nous n’avons plus de travail. We hebben geen werk meer.
J’ai trop mangé, je n’en veux plus. Ik heb te veel gegeten, ik wil niet meer.
Opmerking : Als plus gevolgd wordt door een bijvoeglijk naamwoord of bijwoord dat met een medeklinker begint, dan spreken we de s niet uit. Zelfs al is de betekenis positief.
L’AIGF est plus moderne depuis qu’il y a un ascenseur. De AIGF moderner sinds er een lift is.
Nous allons rester plus longtemps. We gaan langer blijven.

Zo kom je verder...

Heb je nog steeds moeite met 'Comment prononcer « plus » ?'? Wil je je Frans verbeteren? Test onze online Franse lessen en ontvang een gratis niveaubeoordeling!

Heb je een tip om fouten te voorkomen met 'Comment prononcer « plus » ?'? Deel hem met ons!

Schaaf je Frans bij en test Frantastique, de online Franse lessen.