Engelse werkwoorden vervoegen

Irregular verbs
Infinitive Simple Past Past Participle
To abide abided abided
To alight alighted alighted
To arise arose arisen
To eat ate eaten
To awake awaked awoken/awaked
To beat beat beaten/beat
To become became become
To begin began begun
To behold beheld beheld
To bend bent bent
To bet bet bet
To bid bid bidden
To bite bit bitten
To bleed bled bled
To blow blew blown
To bear bore born
To buy bought bought
To bind bound bound
To breed bred bred
To broadcast broadcast broadcast
To break broke broken
To bring brought brought
To build built built
To burst burst burst
To bust busted busted
To come came come
To cast cast cast
To catch caught caught
To chide chided chided
To choose chose chosen
To cling clung clung
To cost cost cost
To creep crept crept
To cut cut cut
To dare dared dared
To deal dealt dealt
To do did done
To disprove disproved disproved
To dive dived/dove dived
To drink drank drunk
To dream dreamed/dreamt dreamed
To draw drew drawn
To drive drove driven
To dig dug dug
To feed fed fed
To fall fell fallen
To feel felt felt
To flee fled fled
To fly flew flown
To fling flung flung
To forbid forbade forbidden
To forecast forecast forecast
To foresee foresaw foreseen
To forego forewent foregone
To forgive forgave forgiven
To forget forgot forgot/forgotten
To forsake forsook forsaken
To fight fought fought
To find found found
To freeze froze frozen
To give gave given
To gild gilded gilded
To get got got/gotten
To grow grew grown
To grind ground ground
To have had had
To hear heard heard
To heave heaved heaved
To hold held held
To hew hewed hewn
To hide hid hidden
To hit hit hit
To hang hung hung
To hurt hurt hurt
To input input input
To inset inset inset
To interweave interwove interwoven
To keep kept kept
To kneel knelt/kneeled knelt/kneeled
To know knew known
To knit knit/knitted knit/knitted
To lade laded laden
To lay laid laid
To lie lay lain
To learn learned/learnt learned/learnt
To lead led led
To leave left left
To lend lent lent
To let let let
To light lighted/lit lighted/lit
To lose lost lost
To make made made
To mean meant meant
To meet met met
To mislead misled misled
To misread misread misread
To misspeak misspoke misspoken
To mistake mistook mistaken
To misunderstand misunderstood misunderstood
To mow mowed mowed/mown
To outdo outdid outdone
To outgrow outgrew outgrown
To output output output
To overdo overdid overdone
To overhear overheard overheard
To oversee oversaw overseen
To oversleep overslept overslept
To overtake overtook overtaken
To pay paid paid
To partake partook partaken
To plead pleaded pleaded
To proofread proofread proofread
To prove proved proved/proven
To put put put
To run ran run
To ring rang rung
To read read read
To rebuild rebuilt rebuilt
To redo redid redone
To relay relayed relayed
To remake remade remade
To repay repaid repaid
To reread reread reread
To reset reset reset
To resell resold resold
To rethink rethought rethought
To retell retold retold
To retake retook retaken
To rewind rewound rewound
To rewrite rewrote rewritten
To rid rid/ridded rid/ridded
To ride rode ridden
To rise rose risen
To say said said
To sing sang sung
To sink sank/sunk sunk/sunked
To sit sat sat
To see saw seen
To saw sawed sawed
To send sent sent
To set set set
To sew sewed sewed/sewn
To shave shaved shaved
To shear sheared sheared
To shed shed shed
To shoe shoed shoed
To shake shook shaken
To shoot shot shot
To show showed shown
To shrink shrank/shrunk shrunk/shrunken
To shut shut shut
To slay slayed slayed
To sleep slept slept
To slide slid slid
To slink slinked slinked
To slit slit slit
To sling slung slung
To sneak sneaked sneaked
To sell sold sold
To seek sought sought
To sow sowed sown
To spit spat spit
To speed sped/speeded sped/speeded
To spend spent spent
To split split split
To speak spoke spoken
To spring sprang/sprung sprung
To spread spread spread
To spin spun spun
To stink stank/stunk stunk
To stave staved staved
To steal stole stolen
To stand stood stood
To stride strode stridden
To strive strove striven
To strike struck struck/stricken
To string strung strung
To stick stuck stuck
To sting stung stung
To swim swam swum
To sweat sweat sweat
To swell swelled swelled/swollen
To sweep swept swept
To swear swore sworn
To swing swung swung
To teach taught taught
To think thought thought
To throw threw thrown
To thrive thrived thrived
To thrust thrust thrust
To tell told told
To take took taken
To tear tore torn
To tread trod trodden
To undercut undercut undercut
To understand understood understood
To underthrust underthrust underthrust
To undertake undertook undertaken
To undergo underwent undergone
To undo undid undone
To uphold upheld upheld
To upset upset upset
To be was been
To wed wed wed
To go went gone
To weep wept wept
To withdraw withdrew withdrawn
To withhold withheld withheld
To withstand withstood withstood
To wake woke/waked woken/waked
To win won won
To wear wore worn
To wind wound wound
To weave wove woven
To write wrote written
Als je moeite hebt met de vervoeging van het Engels werkwoord ,bekijk dan onze Engels lessen!!
Vatefaireconjuguer is een gratis online werkwoordvervoeger gemaakt door Gymglish. Gymglish, opgericht in 2004, creëert leuke, gepersonaliseerde online taalcursussen: een cursus Engels online, cursus Spaans online, cursus Duits online, cursus Frans online, cursus Italiaans online en meer. Je kunt er alle Engels werkwoorden vervoegen (alle groepen) in elke tijds- en aspectvorm: Présent, Passé composé, Imparfait, Plus-que-parfait, Passé simple, Passé antérieur, Futur simple, Futur antérieur, Past, Present, Future, etc. Niet zeker hoe je een werkwoord moet ? Typ gewoon ? in onze zoekbalk om de Engels vervoeging ervan te bekijken. Je kunt ook een zin vervoegen, bijvoorbeeld 'leer een werkwoord!' Om je spelling te verbeteren, biedt Gymglish ook online cursussen Engels aan en krijg je toegang tot veel Engels grammatica spellings- en vervoegingsregels om de taal onder de knie te krijgen!
Bekijk ook onze andere online werkwoordvervoegers: Spaanse werkwoorden vervoegen, Duitse werkwoorden vervoegen, Italiaanse werkwoorden vervoegen, Franse werkwoorden vervoegen.
Download gratis onze vervoeg-apps: