memorisation space learning

memorisation space learning

Gymglish skapar webbaserade adaptiva kurser för språk med mera.

Vårt mål: att du blir motiverad, engagerad och gör framsteg.

Vår introduktionsvideo.

Våra språkkurser

gymglish-logo
Gymglish

Skräddarsydda lektioner i professionell engelska

frantastique-logo
Frantastique

Personanpassade franskalektioner för vuxna

gymgspanish-logo
Hotel Borbollón

Spanskalektioner för vuxna

gymgdeutsch-logo
Wunderbla

Tyskalektioner för vuxna
Andra kurser från våra Studio-partners

mysezame-logo
MySezame

Utbildning i socialt entreprenörskap (endast franska)

memorable-logo
Mémorable

En daglig dos kultur och allmänbildning (endast franska)

dailyfi-logo
DailyFi

Utbildning i finans och skatt (endast franska, betaversion)


Vårt mål: att du förblir motiverad

En lektion om dagen

levererad direkt till din inkorg eller app.

Mikroinlärning

Bara 10 minuter om dagen (lätt att hinna med även om du har mycket att göra).

En berättelse

Roliga berättelser med aktuella ämnen och autentiska kulturella referenser.

Adaptiv inlärning

Individuellt anpassat innehll som tar hänsyn till tidens inverkan och glömska.
culture francophone

En berättelse

Att lära sig ett språk innebär inte bara att lära in en lista med ord eller ett antal regler – språk är också kultur. I var och en av våra språkkurser skapar vi en miljö som innehåller olika karaktärer och personligheter, samt ett flertal dialekter, yrkesmässiga och personliga situationer, allt med en gnutta humor...

Genom att använda humor i våra berättelser kan vi inte bara motivera studenterna och hjälpa dem att komma ihåg, utan även ge dem smakprov på de många olika sätt som människor kommunicerar, arbetar och lever tillsammans.

culture francophone

Motivation

Med sitt varierade innehåll motiverar och engagerar Gymglish sina användare till fortsatta framsteg och gör e-lärandet så roligt som möjligt.

memorisation space learning

Memorering

För att konsolidera inlärningen tar vår utbildningsprocess hänsyn till människors naturliga tendens att glömma saker över tid. För att uppmuntra till långvarig kunskapsretention tar systemet fram ett optimerat repetitionsprogram för varje student.

Nivåbestämning

Efter de första lektionerna (enbart språkkurser) får du en inledande nivåbedömning, där dina styrkor och svagheter identifieras. Nivåbedömningen görs i enlighet med CEFRL (Gemensam Europeisk Referensram för Språk).

Gymglish för yrkesverksamma

För företag

Våra specialutformade verktyg hjälper dig att utvärdera dina användares förkunskaper och erbjuda certifierade utbildningsinsatser längs med vägen.

För utbildare

Oavsett om du är en lärare eller arbetar på ett universitet eller en språkskola kommer Gymlish hjälpa dig att höja deltagandegraden och motivationen med våra verktyg för varierad inlärning.

Några av våra företagsreferenser