Vår metod

Det är ingen mening med att utveckla verktyg som inte används. Gymglish motiverar och engagerar sina användare genom att göra inlärningen så rolig som möjligt. Så här fungerar det:

daily-push

En daglig lektion

Lektionerna kommer till dig via e-post eller i våra appar. Det ska vara enkelt att göra lektionen när det passar.

fun-content

Mikroinlärning

Det är bättre med korta regelbundna övningar än några få intensivträningar. Det räcker med 10-15 minuter om dagen.

fun-content

Roligt och rikt innehåll

Lektionerna ska vara roliga och effektiva. Historierna kombinerar praktiska situationer och ämnen, olika dialekter och kulterella referenser. Du kan personalisera lektionerna ytterligare genom att välja de ämnen som interesserar dig mest.

adaptive-learning

Adaptiv lärning

Vårt program följer din utveckling och skapar varje lektion med hjälp av Artificiell Intelligens. Lektionerna är skräddarsydda för dig med förklaringar, rättningar och test anpassade till din profil för att göra varje minut meningsfull.

spaced-learning

"Spaced learning"

Genom att precist beräkna när vi återkommer till ett pedagogiskt ämne hjälper vi dig att komma ihåg långsiktigt. Vi anpassar oss till dina resultat, och kontrollerar både de ämnen där fel begåtts och kontrollerar att bemästrade ämnen inte glöms bort.


Vad gör Gymglish speciellt?