Våra språkkurser för företag

Prova våra produkter och testa personalens kunskaper utan kostnad, samt utvärdera gruppens nivå, identifiera behov och erbjud certifierad utbildning med mera.

  • 6 000 partnerföretag.

   En studie av Le Point / Institut Statista utser Gymglish till ett av de bästa utbildningsinstituten i Europa år 2021.  

6 000 företag i världen


gymglish references gymglish references

culture francophone

Nivåbedömning och Certifiering

Efter de första sju lektionerna görs en inledande nivåbedömning av varje studerande, där hens styrkor, svagheter och områden att öva på identifieras.


culture francophone

Yrkesanpassning

Yrkesmässiga situationer och vokabulär inom ekonomi, finans, förvaltning, IT, marknadsföring, försäljning, personalfrågor, teknik med mera.


Våra språkkurser för företag

Andra kurser


Vårt mål: Att hålla dig motiverad

En lektion om dagen

Levererad direkt till din inkorg eller app.

Mikroinlärning

Bara 10 minuter om dagen (lätt att hinna med även om du har mycket att göra).

En berättelse

Roliga berättelser med aktuella ämnen och autentiska kulturella referenser.

Adaptiv inlärning

Individuellt anpassat innehåll som tar hänsyn till tidens inverkan och glömska.
supervision Gymglish

HR-bevakning

Utbildningschefer kan utnyttja våra verktyg och tjänster för personalavdelningen, samt få råd om användningen av tester och utbildning. Du får ett chefsområde där du kan hantera och kommunicera med de anställda som är registrerade, få tillgång till månatliga översikter, skicka ut nöjdhetsenkäter med mera.

supervision Gymglish

Blandad inlärning

Lärarna får aktuell information om studenterna (lärarens översikt) i en kombinerad inlärningssituation (lärarledd plus självständig): deltagargrad, framsteg, kunskapsbrister, krav och frågor. Det stärker kommunikationen mellan lärare och studenter, ökar deltagandet i lektionerna och erbjuder intressanta resurser och utbildningsdata till lärare.