Engelska konjugatör

Modal verbs
Infinitive

Om du har svårt att konjugera det franska verbet kan du testa våra online lektioner gratis! gratis!