Exprimer la nécessité : infinitif ou subjonctif ?

Franse grammatica (see all Franse grammatica)

Probeer Frantastique (Online Franse les) vandaag uit. Want to improve your French?

Exprimer la nécessité : infinitif ou subjonctif ?


Uitdrukkingen als il faut, il est nécessaire, important, essentiel en avoir besoin worden gebruikt om een noodzaak aan te geven. Er zijn twee mogelijkheden: met de infinitief of de aanvoegende wijs.
Il faut que tu viennes. (aanvoegende wijs)
Il faut venir. (infinitief)

•  Na de of il faut blijft het werkwoord in de infinitief:
Il est important d’écouter les conseils de Victor Het is belangrijk om naar Victors advies te luisteren.
Muriel a besoin de se mettre au travail Muriel moet aan het werk gaan.
Il faut rentrer avant la pluie Je moet voor de regen terugkomen.

•  Na que gebruiken we te tegenwoordige tijd van de aanvoegende wijs:
Il faut que vous rentriez avant la pluie. conjugaison U moet voor de regen terugkomen.
Il est important que nous écoutions les conseils de Victor. conjugaison Het is belangrijk dat we naar Victors advies luisteren.
Muriel a besoin que Victor se mette au travail. conjugaison Muriel wil dat Victor aan het werk gaat.Still having difficulties with Exprimer la nécessité : infinitif ou subjonctif ? (Franse grammatica )? Want to improve your French? Test our online French lessons and receive a free level assessment!


Do you have smart way of remembering Exprimer la nécessité : infinitif ou subjonctif ?? Share it with us!