Start >> Franse grammatica >> La prononciation de la lettre h

La prononciation de la lettre h

Franse grammatica tips met Frantastique.
Verbeter je Frans en test gratis onze online Franse lessen.

La prononciation de la lettre h

Aan het begin van een woord is de letter h:
•  stom: de stomme h verandert de uitspraak niet. Net als bij woorden die met een klinker beginnen, vormen we verbindingen en samentrekkingen (le/la l’, de d’).
un hôpital een ziekenhuis, les hôpitaux ziekenhuizen
un hôtel een hotel, des hôtels hotels
l’histoire het verhaal, les histoires verhalen
un habit een kledingstuk, des habits kledingstukken
•  aangeblazen: de aangeblazen h wordt beschouwd als een medeklinker, dus vormen we geen verbindingen en samentrekkingen.
un héros de held, les héros helden
le hibou de uil, les hiboux uilen
un haricot een boon, des haricots bonen
In het midden van een woord kan de letter h twee klinkerklanken van elkaar scheiden:
une trahison verraad
incompréhensible onbegrijpelijk
ébahi stomverbaasd
We spreken de letter h na een medeklinker doorgaans niet uit.
le bonheur geluk
une bibliothèque een bibliotheek
Speciale gevallen: ch wordt doorgaans uitgesproken als che en ph wordt uitgesproken als de letter f .
un chat een kat
un éléphant een olifant

Zo kom je verder...

Heb je nog steeds moeite met 'La prononciation de la lettre h'? Wil je je Frans verbeteren? Test onze online Franse lessen en ontvang een gratis niveaubeoordeling!

Heb je een tip om fouten te voorkomen met 'La prononciation de la lettre h'? Deel hem met ons!

Schaaf je Frans bij en test Frantastique, de online Franse lessen.