Start >> Franse grammatica >> La prononciation de s

La prononciation de s

Franse grammatica tips met Frantastique.
Verbeter je Frans en test gratis onze online Franse lessen.

La prononciation de s

De letter s wordt uitgesproken als (met een scherpe ‘s’-klank):

•  als die aan het begin van een woord staat
super super
stupide stom
la soupe soep
•  als die voor of achter een medeklinker staat
rembourser vergoeden, terugbetalen
un enseignant een onderwijzer, een leraar
une catastrophe een catastrofe
De letter s wordt uitgesproken als (met een ‘z’-klank) als die tussen twee klinkers staat.
épouser trouwen
une rose een roos
le désert de woestijn
Luister naar en herhaal de volgende woorden!
désert woestijn, dessert dessert
baiser neuken, baisser verlagen
cousin neef, coussin kussen
Opmerking:
•  abasourdi (verbijsterd) et aseptisé (gesteriliseerd, ontsmet) zijn twee uitzonderingen.
•  Een s aan het eind van het woord is doorgaans stom, maar er zijn uitzonderingen.
bus bus
un os een bot, maar des os botten
mon fils mijn zoon
•  De ‘s’-klank kan ook geschreven worden als ss, c, ç of sc.
un dessert een dessert
un ascenseur een lift
une licence een vergunning, een licentie

Zo kom je verder...

Heb je nog steeds moeite met 'La prononciation de s'? Wil je je Frans verbeteren? Test onze online Franse lessen en ontvang een gratis niveaubeoordeling!

Heb je een tip om fouten te voorkomen met 'La prononciation de s'? Deel hem met ons!

Schaaf je Frans bij en test Frantastique, de online Franse lessen.