Start >> Franse grammatica >> L'accord du verbe : cas particuliers

L’accord du verbe : cas particuliers

Franse grammatica tips met Frantastique.
Verbeter je Frans en test gratis onze online Franse lessen.

L’accord du verbe : cas particuliers

Gebruiken we na termen als beaucoup de, trop de, une centaine de et cetera een enkelvoudsvorm of een meervoudsvorm van het werkwoord? Goede vraag.
•  Als het onderwerp een enkelvoudig collectief zelfstandig naamwoord is, dan krijgt het werkwoord een enkelvoudsvorm. Voorbeelden: une foule (een menigte), la majorité (de meerderheid), une bande (een bende), un grand nombre (een groot aantal), une dizaine (een dozijn), une centaine (een honderdtal) etc.
Tout le monde aime le chocolat. Iedereen houdt van chocolade.
Une foule joyeuse accueillait le président. Een uitzinnige menigte verwelkomde de president.
La majorité vote pour la légalisation du cannabis. De meerderheid stemt voor het legaliseren van cannabis.
•  Bij sommige uitdrukkingen van hoeveelheid die gevolgd worden door een zelfstandig naamwoord (un complément) moet het werkwoord overeenstemmen met het zelfstandig naamwoord. Voorbeelden: la plupart (de meeste), beaucoup de (veel), bien des (veel), peu de (weinig), assez de (genoeg), trop de (te veel), tant de (zo veel), combien de (hoeveel) etc.


Beaucoup de personnes sont venues. Veel mensen zijn gekomen. (Personnes is vrouwelijk en meervoud, dus gebruiken we de vrouwelijke meervoudsvorm venues).
Beaucoup de travail est nécessaire. Er moet veel werk worden gedaan.
Trop de soleil me rend malade. Van te veel zon word ik ziek.
Trop de soucis me rendent malade. Van te veel zorgen word ik ziek.
Pro-tip :
•  Les gens (mensen) is een meervoudig onderwerp.
•  La plupart (de meeste) wordt doorgaans in het meervoud gebruikt.
Les gens sont bêtes ! De mensen zijn dom.
Mes amis ? La plupart sont des extraterrestres. Mijn vrienden? De meesten zijn buitenaardse wezens.

Zo kom je verder...

Heb je nog steeds moeite met 'L’accord du verbe : cas particuliers'? Wil je je Frans verbeteren? Test onze online Franse lessen en ontvang een gratis niveaubeoordeling!

Heb je een tip om fouten te voorkomen met 'L’accord du verbe : cas particuliers'? Deel hem met ons!

Schaaf je Frans bij en test Frantastique, de online Franse lessen.