Start >> Franse grammatica >> Le discours rapporté indirect - le temps des verbes

Le discours rapporté indirect - le temps des verbes

Franse grammatica tips met Frantastique.
Verbeter je Frans en test gratis onze online Franse lessen.

Le discours rapporté indirect - le temps des verbes

Als het werkwoord dat de indirecte rede introduceert (dire, annoncer, demander, penser etc.) in de onvoltooid tegenwoordige tijd of de onvoltooid tegenwoordige toekomende tijd staat, verandert de tijd van het werkwoord in de indirecte rede niet.
Combien coûte le billet ?
Hoeveel kost dit ticket?
Muriel demande combien coûte le billet.
Muriel vraagt hoeveel dit ticket kost.
J’ai perdu mes clés.
Ik heb mijn sleutels verloren.
Victor pense qu’il a perdu ses clés.
Victor denkt dat hij zijn sleutels verloren heeft.
Je ne l’aime plus.
I houd niet meer van hem.
Je lui dirai que je ne l’aime plus.
I zal hem zeggen dat ik niet meer van hem houd.
Maar als het werkwoord dat de indirecte rede introduceert in de verleden tijd staat (d.w.z. de imparfait, passé composé, plus-que-parfait etc.):

•  Veranderen daarop volgende werkwoorden die in de onvoltooid tegenwoordige tijd staan, in de imparfait (onvoltooid verleden tijd).
Je travaille à l’AIGF.
Ik werk bij de AIGF.
J’ai dit que je travaillais à l’AIGF.
Ik zei dat ik bij de AIGFwerkte.
•  Daarop volgende werkwoorden in de passé composé veranderen in de plus-que-parfait (voltooid verleden tijd).
J’ai travaillé à l’AIGF pendant 3 ans.
Ik heb drie jaar bij de AIGF gewerkt.
Il nous a affirmé qu’il avait travaillé à l’AIGF pendant 3 ans.
Hij heeft bevestigd dat hij drie jaar bij de AIGF gewerkt had.
•  Daarop volgende werkwoorden in de onvoltooid tegenwoordige toekomende tijd veranderen in de conditionnel présent (onvoltooid verleden toekomende tijd).
Un jour ils travailleront à l’AIGF.
Op een dag zullen zij bij de AIGF werken.
Gérard a annoncé qu’un jour ils travailleraient à l’AIGF.
Gérard heeft verkondigd dat zij op een dag bij de AIGF zouden werken.
•  Daarop volgende werkwoorden in de futur proche (nabije toekomende tijd) veranderen in de futur proche dans le passé (nabije toekomende tijd in het verleden), gevormd door de onvoltooid verleden tijd + infinitief.
Muriel va travailler avec Victor.
Muriel gaat werken met Victor.
Vous avez dit que Muriel allait travailler avec Victor.
U hebt gezegd dat Muriel ging werken met Victor.
•  Daarop volgende werkwoorden in de imparfait (onvoltooid verleden tijd), plus-que-parfait (voltooid verleden tijd) of de conditionnel présent (onvoltooid verleden toekomende tijd) veranderen niet.
À cette époque, je travaillais à l’AIGF.
In die tijd werkte ik bij de AIGF.
J’ai dit qu’à cette époque je travaillais à l’AIGF.
Ik zei dat ik in die tijd bij de AIGF werkte.
J’avais déjà travaillé à l’AIGF.
I had al bij de AIGF gewerkt.
Il a affirmé qu’il avait déjà travaillé à l’AIGF.
He beweerde dat hij al bij de AIGF gewerkt had.
J’aimerais bien travailler à l’AIGF.
Ik zou graag bij de AIGF willen werken.
Elle m’a annoncé qu’elle aimerait bien travailler à l’AIGF.
Ze vertelde me dat ze graag bij de AIGF zou willen werken.

Zo kom je verder...

Heb je nog steeds moeite met 'Le discours rapporté indirect - le temps des verbes'? Wil je je Frans verbeteren? Test onze online Franse lessen en ontvang een gratis niveaubeoordeling!

Heb je een tip om fouten te voorkomen met 'Le discours rapporté indirect - le temps des verbes'? Deel hem met ons!

Schaaf je Frans bij en test Frantastique, de online Franse lessen.