Start >> Franse grammatica >> Le passé composé : les verbes en -oudre avec un participe passé en -u

Le passé composé : les verbes en -oudre avec un participe passé en -u

Franse grammatica tips met Frantastique.
Verbeter je Frans en test gratis onze online Franse lessen.

Le passé composé : les verbes en -oudre avec un participe passé en -u

De werkwoorden moudre (malen), coudre (naaien) en résoudre (oplossen) hebben een voltooid deelwoord dat eindigt op -U. Dit wordt gevormd door de stam van de NOUS-vorm in de onvoltooid tegenwoordige tijd te nemen en -U toe te voegen. Voorbeelden: résoudre (oplossen) Nous résolvons (we lossen op) résolu (opgelost); coudre (naaien) nous cousons (we naaien) cousu (genaaid). Ze worden in de passé composé op de volgende manier vervoegd:

résoudre nl
J’ai résolu
Tu as résolu
Il a résolu
Nous avons résolu
Vous avez résolu
Ils ont résolu
coudre nl
J’ai cousu
Tu as cousu
Il a cousu
Nous avons cousu
Vous avez cousu
Ils ont cousu
L’inspecteur a résolu le mystère du triple meurtre. De inspecteur heeft het mysterie vna de drievoudige moord opgelost.

Zo kom je verder...

Heb je nog steeds moeite met 'Le passé composé : les verbes en -oudre avec un participe passé en -u'? Wil je je Frans verbeteren? Test onze online Franse lessen en ontvang een gratis niveaubeoordeling!

Heb je een tip om fouten te voorkomen met 'Le passé composé : les verbes en -oudre avec un participe passé en -u'? Deel hem met ons!

Schaaf je Frans bij en test Frantastique, de online Franse lessen.