Start >> Franse grammatica >> Les articles définis, indéfinis et partitifs

Les articles définis, indéfinis et partitifs

Franse grammatica tips met Frantastique.
Verbeter je Frans en test gratis onze online Franse lessen.

Les articles définis, indéfinis et partitifs

Er zijn drie groepen lidwoorden.

Bepaalde lidwoorden le, la, les (de, het): gebruikt om te praten over iets specifieks, iets wat al geïdentificeerd is of alles van iets (in algemene zin).
La première fille que j’ai prise dans mes bras. Het eerste meisje dat ik in mijn armen hield (dat meisje daar, niet een ander).
Les légumes sont bons pour la santé. Groenten zijn goed voor de gezondheid (alle groenten, gezondheid in het algemeen).
Onbepaalde lidwoorden un, une, des (een, enkele): gebruikt om te praten over iets wat niet gepsecificeerd is, of een unieke hoeveelheid van iets.
Un avion va plus vite qu’une voiture. Een vliegtuig gaat sneller dan een auto (elk vliegtuig, elke auto).
Je voudrais un café. Ik wil graag een koffie (niet twee koffie).
Maurice fait souvent des cauchemars. Maurice heeft vaak nachtmerries.
Delend lidwoorden du, de la, des (wat, enkele): gebruikt voor dingen waar je slechts eendeel van neemt, of voor niet-telbare hoeveelheden.
Je bois du vin à tous les repas. Ik drink wijn bij elke maaltijd.
Victor a de la volonté. Victor is wilskrachtig (letterlijk ‘Victor heeft wilskracht’).
Opmerking: uitdrukkingen van hoeveelheid (un peu, trop, beaucoup, pas assez, un litre etc) worden altijd gevolgd door de.
Un peu d’amour. Een beetje liefde.
Beaucoup de frites. Veel friet.
Trois cent grammes de beurre. Driehonderd gram boter.
Pas de chance ! Bad luck! Pech (letterlijk ‘geen gelukt’)

Zo kom je verder...

Heb je nog steeds moeite met 'Les articles définis, indéfinis et partitifs'? Wil je je Frans verbeteren? Test onze online Franse lessen en ontvang een gratis niveaubeoordeling!

Heb je een tip om fouten te voorkomen met 'Les articles définis, indéfinis et partitifs'? Deel hem met ons!

Schaaf je Frans bij en test Frantastique, de online Franse lessen.