Start >> Franse grammatica >> Les articles partitifs et les prépositions

Les articles partitifs et les prépositions

Franse grammatica tips met Frantastique.
Verbeter je Frans en test gratis onze online Franse lessen.

Les articles partitifs et les prépositions

Ter herinnering: De ‘delend’ lidwoorden du, de la, de l’, des worden gebruikt om onbepaalde, niet gespecificeerde hoeveelheden aan te geven. In het Nederlands wordt daarvoor soms ‘wat’ of ‘een beetje’ gebruikt.
Je veux de l’eau Ik wil wat water.
Je veux de la moutarde Ik wil wat mosterd.
Na het voorzetsel de worden de delend lidwoorden samengetrokken tot de of d’. Dat is het geval met uitdrukkingen als avoir besoin de, avoir envie de, parler de, rêver de, manquer de, s’occuper de of uitdrukkingen die een hoeveelheid aangeven, zoals un kilo/un litre de, en cas de etc.

Il me faut du calme
Ik heb wat rust nodig
J’ai besoin de calme(avoir besoin de du calme)
Ik heb wat rust nodig
de + du de
J’ai de la pratique
Ik heb geoefend
Je manque de pratique (manquer de de la pratique)
Ik heb niet geoefend
de + de la de
Je bois de l’alcool
Ik drink wat alcohol
J’ai envie d’alcool(avoir envie d’ de l’alcool)
Ik wil wat alcohol
de + de l’ d’
J’ai des tomates
Ik heb wat tomaten
Un kilo de tomates(un kilo de des tomates)
Een kilo tomaten
de + des de
Opmerkingen:
•  De uitdrukking avoir peur de (bang zijn voor) is een uitzondering op deze algemene regel. Hier houden we het delend lidwoord.
J’ai peur du noir. Ik ben bang in het donker.
J’ai peur de l’ eau. Ik ben bang van water.
•  We kunnen een lidwoord na het voorzetsel de plaatsen om een specifiek object aan te duiden. In dat geval volgen we de regels voor het toevoegen van een bepaald lidwoord aan het voorzetsel de. ARTICLES DEFINIS.
Elle parle de l’argent qui est sur la table (Ze praat over het geld dat op tafel ligt) ; Elle parle d’argent (Ze praat over geld in het algemeen)
J’ai envie du chocolat qui est dans le frigo (Ik heb zin in de chocola die in de koelkast ligt); J’ai envie de chocolat (Ik heb zin in chocola in het algemeen)
J’ai besoin de la voiture cet après-midi (Ik heb deze specifieke auto vanmiddag nodig).

Zo kom je verder...

Heb je nog steeds moeite met 'Les articles partitifs et les prépositions'? Wil je je Frans verbeteren? Test onze online Franse lessen en ontvang een gratis niveaubeoordeling!

Heb je een tip om fouten te voorkomen met 'Les articles partitifs et les prépositions'? Deel hem met ons!

Schaaf je Frans bij en test Frantastique, de online Franse lessen.