Start >> Franse grammatica >> Les superlatifs

Les superlatifs

Franse grammatica tips met Frantastique.
Verbeter je Frans en test gratis onze online Franse lessen.

Les superlatifs

De overtreffende trap (het best, het meest, het grootst et cetera) wordt gevormd met en bepaald lidwoord (le, la, les) gevolgd door de bijwoorden plus of moins.
- Tu ne trouves pas que Paris est la plus belle ville de France ? -Vind je Parijs niet de mooiste stad van Frankrijk?
- C’est surtout la moins ensoleillée. Het is vooral de minst zonnige.
Net als de vergrotende trap kan ook de overtreffende trap gebruikt worden met bijvoeglijk naamwoorden, bijwoorden, werkwoorden en zelfstandig naamwoorden.


Meer +
Minder -
Bijvoeglijk naamwoord
le/la/les plus/moins + bijvoeglijk naamwoord + (de)
Victor est le plus grand écrivain de tous les temps.
Victor is de grootste schrijver aller tijden.
La voiture la moins chère c’est la mienne.
De goedkoopste auto is de mijne.
Werkwoord
werkwoord + le plus/moins
C’est Marcel qui mange le plus.
Marcel is degene die het meest eet.
C’est Gérard qui travaille le moins.
Gérard is degene die het minst werkt.
Bijwoord
le plus/moins + bijwoord
C’est Fabienne qui travaille le plus sérieusement.
Fabienne is degene die het ijverigst werkt.
C’est moi qui cours le moins vite.
Ik ben degene die het minst snel loopt.
Zelfstandig naamwoord
le plus/moins de + zelfstandig naamwoord
Victor Hugo est l’écrivain qui a eu le plus de succès.
Victor Hugo is de schrijver die het meeste succes heeft gehad.
C’est Muriel Petite qui a le moins de chance au jeu.
Muriel Petite is degene die het minst geluk in het spel heeft.
Merk op dat wanneer de overtreffende trap gevormd wordt met een bijwoord, een werkwoord of een zelfstandig naamwoord, het lidwoord LE onveranderd blijft (hetzij le plus dan wel le moins). Als het met een bijvoeglijk naamwoord gevormd wordt, kan het lidwoord wel variëren: le, la of les plus/moins.
Met een werkwoord: C’est Victor qui parle le plus. C’est Juliette qui parle le plus. Ce sont Jeanine et Solange qui parlent le plus.
Het is Victor die het meest praat. Het is Juliette die het meest praat. Het zijn Jeanine en Solange die het meest praten.
Met een bijvoeglijk naamwoord: Victor est le plus romantique. Juliette est la plus romantique. Ce sont Jeanine et Solange les plus gentilles.
Victor is het meest romantisch. Juliette is het meest romantisch. Jeanine en Solange zijn het aardigst.

Zo kom je verder...

Heb je nog steeds moeite met 'Les superlatifs'? Wil je je Frans verbeteren? Test onze online Franse lessen en ontvang een gratis niveaubeoordeling!

Heb je een tip om fouten te voorkomen met 'Les superlatifs'? Deel hem met ons!

Schaaf je Frans bij en test Frantastique, de online Franse lessen.