Home >> Grammatica Franse >> Les superlatifs irréguliers

Les superlatifs irréguliers

Probeer Frantastique (Online Franse les) vandaag uit. Want to improve your French?

Les superlatifs irréguliers


Ter herinnering: De overtreffende trap wordt gevormd met een bepaald lidwoord (le, la, les) en het bijwoord plus of moins.
Qui travaille le plus ici ? Wie werkt hier het meest?

Zoals altijd zijn er enkele uitzonderingen:

•  We zeggen niet le plus bon, maar le meilleur:
C’est la meilleure nouvelle de l’année ! Dat is het beste nieuws van het jaar!
- C’est qui les meilleurs ? - C’est nous ! -Wie zijn het best? -Wij!

•  We zeggen niet le plus bien maar le mieux:
Qui cuisine le mieux ? Muriel ou Marcel ? Wie kookt het best? Muriel of Marcel?

•  We kunnen le plus mauvais of le pire zeggen.
C’est le plus mauvais livre de Victor. Dat is het slechtste boek van Victor.
C’est le pire restaurant de la ville. Dat is het slechtste restaurant van de stad.


Still having difficulties with Les superlatifs irréguliers (Franse grammatica )? Want to improve your French? Test our online French lessons and receive a free level assessment!


Do you have smart way of remembering Les superlatifs irréguliers? Share it with us!