Home >> Grammatica Franse >> Les verbes acheter, lever, mener au futur simple

Les verbes acheter, lever, mener au futur simple

Probeer Frantastique (Online Franse les) vandaag uit. Want to improve your French?

Les verbes acheter, lever, mener au futur simple


Acheter (kopen), lever (optillen), mener (leiden), geler (vriezen), peser (wegen) en de afgeleide vormen racheter (inkopen, meer kopen), relever (opnemen), ramener (terugbrengen) et cetera worden in de onvoltooid tegenwoordige toekomende tijd op dezelfde manier vervoegd als regelmatige werkwoorden uit de eerste groep, met als verschil dat de stam een è krijgt.

acheter nl
J’achèterai
Tu achèteras
Il achètera
Nous achèterons
Vous achèterez
Ils achèteront
lever nl
Je lèverai
Tu lèveras
Il lèvera
Nous lèverons
Vous lèverez
Ils lèveront
mener nl
Je mènerai
Tu mèneras
Il mènera
Nous mènerons
Vous mènerez
Ils mèneront

J’achèterai du pain en rentrant. Op de terugweg zal ik brood kopen.
Comme chaque année, les cerisiers gèleront cet hiver. Zoals elk jaar zullen de kersenbomen deze winter bevriezen.
Nous sèmerons des radis dans le potager. We zullen radijs zaaien in de moestuin.


Still having difficulties with Les verbes acheter, lever, mener au futur simple (Franse grammatica )? Want to improve your French? Test our online French lessons and receive a free level assessment!


Do you have smart way of remembering Les verbes acheter, lever, mener au futur simple? Share it with us!