Start >> Franse grammatica >> Les verbes pronominaux

Les verbes pronominaux

Franse grammatica tips met Frantastique.
Verbeter je Frans en test gratis onze online Franse lessen.

Les verbes pronominaux

Wederkerende werkwoorden worden gevormd met het wederkerend voornaamwoord se.
Se lever, se laver, se tromper, etc. opstaan, zich wassen, zich vergissen etc.
Het voornaamwoord se verandert mee met het onderwerp en komt voor het werkwoord.
je me lave (les cheveux)
nous nous lavons
tu te laves
vous vous lavez
il / elle / on se lave
ils / elles se lavent
Opmerking :
•  Wederkerende werkwoorden worden vaak gebruikt voor dagelijkse activiteiten en beschrijven handelingen die men met zichzelf ‘doet’:
Charles se lève à 7 heures, il se douche et se brosse les dents. Charles staat om 7 uur op, doucht zich en poetst zijn tanden.
•  In de ontkennende vorm blijft het wederkerend voornaamwoord voor het werkwoord staan.
Je ne me lave pas souvent. Ik was me niet vaak.
Tu ne te trompes jamais. Jij vergist je nooit.

Zo kom je verder...

Heb je nog steeds moeite met 'Les verbes pronominaux'? Wil je je Frans verbeteren? Test onze online Franse lessen en ontvang een gratis niveaubeoordeling!

Heb je een tip om fouten te voorkomen met 'Les verbes pronominaux'? Deel hem met ons!

Schaaf je Frans bij en test Frantastique, de online Franse lessen.