Start >> Franse grammatica >> Les verbes réguliers à l'imparfait

Les verbes réguliers à l’imparfait

Franse grammatica tips met Frantastique.
Verbeter je Frans en test gratis onze online Franse lessen.

Les verbes réguliers à l’imparfait

Om de onvoltooid verleden tijd te vormen, nemen we de stam van de NOUS-vorm in de onvoltooid tegenwoordige tijd en voegen daar de uitgangen -ais, -ais, -ait, -ions, -iez, -aient aan toe: nous chantons chant-, we zingen zongen; nous nous appelons appel-, we heten heetten; nous finissons finiss-, we voltooien voltooiden; nous buvons buv-, we drinken dronken; nous croyons croy-, we geloven geloofden etc.
chanter nl
Je chantais
Tu chantais
Il chantait
Nous chantions
Vous chantiez
Ils chantaient
finir nl
Je finissais
Tu finissais
Il finissait
Nous finissions
Vous finissiez
Ils finissaient
boire nl
Je buvais
Tu buvais
Il buvait
Nous buvions
Vous buviez
Ils buvaient
croire nl
Je croyais
Tu croyais
Il croyait
Nous croyions
Vous croyiez
Ils croyaient

En 1860, Victor habitait à Guernesey avec sa famille. In 1860 woonde Victor met zijn familie op Guernesey.
Let op de onregelmatigheden bij werkwoorden die eindigen op -CER en -GER: je plaçais/nous placions (ik plaatste/we plaatsten); je mangeais/nous mangions (ik at/we aten).

Zo kom je verder...

Heb je nog steeds moeite met 'Les verbes réguliers à l’imparfait'? Wil je je Frans verbeteren? Test onze online Franse lessen en ontvang een gratis niveaubeoordeling!

Heb je een tip om fouten te voorkomen met 'Les verbes réguliers à l’imparfait'? Deel hem met ons!

Schaaf je Frans bij en test Frantastique, de online Franse lessen.