Start >> Franse grammatica >> Les verbes vouloir, pouvoir et valoir au conditionnel présent

Les verbes vouloir, pouvoir et valoir au conditionnel présent

Franse grammatica tips met Frantastique.
Verbeter je Frans en test gratis onze online Franse lessen.

Les verbes vouloir, pouvoir et valoir au conditionnel présent

De werkwoorden vouloir (willen), pouvoir (kunnen) en valoir (waard zijn) worden in de onvoltooid verleden toekomende tijd op de volgende manier vervoegd:
vouloir nl
Je voudrais
Tu voudrais
Il voudrait
Nous voudrions
Vous voudriez
Ils voudraient
pouvoir nl
Je pourrais
Tu pourrais
Il pourrait
Nous pourrions
Vous pourriez
Ils pourraient
valoir nl
Je vaudrais
Tu vaudrais
Il vaudrait
Nous vaudrions
Vous vaudriez
Ils vaudraient
Victor, tu pourrais m’aider ? Victor, zou je me kunnen helpen?
Je ne voudrais pas être à ta place. Ik zou niet in jouw schoenen willen staan.

Zo kom je verder...

Heb je nog steeds moeite met 'Les verbes vouloir, pouvoir et valoir au conditionnel présent'? Wil je je Frans verbeteren? Test onze online Franse lessen en ontvang een gratis niveaubeoordeling!

Heb je een tip om fouten te voorkomen met 'Les verbes vouloir, pouvoir et valoir au conditionnel présent'? Deel hem met ons!

Schaaf je Frans bij en test Frantastique, de online Franse lessen.