Start >> Franse grammatica >> « ni » et « ni »

« ni » et « ni »

Franse grammatica tips met Frantastique.
Verbeter je Frans en test gratis onze online Franse lessen.

« Ni » et « ni »

Ni is vergelijkbaar met ‘noch’ in het Nederlands. Het wordt gebruikt als verbinding tussen groepen woorden die een ontkennende waarde hebben. De tegenovergestelde (bevestigende) betekenis is et (en). We kunnen ni gebruiken om een verbinding te maken tussen bijvoeglijk naamwoorden, zelfstandig naamwoorden en werkwoorden.
Bevestigende vormOntkennende vorm
Tu aimes le chocolat et le café ?
Houd je van chocola en koffie?
Muriel peut nager et courir.
Muriel kan zwemmen en hardlopen.
Victor est riche et célèbre.
Victor is rijk en beroemd.
Non, je n’aime ni le chocolat ni le café.
Nee, ik houd noch van chocola, noch van koffie.
Muriel ne peut ni nager ni courir.
Muriel kan noch zwemmen, noch hardlopen.
Victor n’est ni riche ni célèbre.
Victor is noch rijk, noch beroemd.
In het algemeen gebruiken we de combinatie ne...ni...ni. De iets minder formele combinati is ne...pas...ni.
NE / NI / NI NE / PAS / NI
Je n’aime ni le sport ni la musique.
Ik houd nog van sport, noch van muziek.
Nous n’avons vu ni Gérard ni Victor.
We hebben noch Gérard, noch Victor gezien.
Je n’aime pas le sport, ni la musique.
Ik houd van sport noch muziek.
Nous n’avons pas vu Gérard, ni Victor.
We hebben Gérard noch Victor gezien.
Ni kunnen we zo vaak herhalen als we maar willen. Na 3 keer is het beter om komma’s te gebruiken.
Je n’aime ni les chiens, ni les chats, ni les poissons, ni les canards ! Ik houd noch van honden, noch van katten, noch van vissen, noch van eenden!

Zo kom je verder...

Heb je nog steeds moeite met '« ni » et « ni »'? Wil je je Frans verbeteren? Test onze online Franse lessen en ontvang een gratis niveaubeoordeling!

Heb je een tip om fouten te voorkomen met '« ni » et « ni »'? Deel hem met ons!

Schaaf je Frans bij en test Frantastique, de online Franse lessen.