Start >> Franse grammatica >> Penser à ou penser de ?

Penser à ou penser de ?

Franse grammatica tips met Frantastique.
Verbeter je Frans en test gratis onze online Franse lessen.

Penser à ou penser de ?

Dit is wat u moet weten over het werkwoord penser (denken):

Werkwoord
Betekenis
Voorbeelden
penser à
(quelque chose of quelqu’un)
avoir à l’esprit, réfléchir
denken aan/over, overwegen
À quoi tu penses ? Je pense à mon travail.
Waar denk je aan? Ik denk aan mijn werk.
Tous les jours il pense aux amis qu’il a perdus.
Hij denkt elke dag aan de vrienden die hij kwijtgeraakt is.
penser de
(quelque chose of quelqu’un)
avoir une opinion
vinden van, een mening hebben
Qu’est-ce que tu penses de ce film ?
Wat vind je van deze film?
Je vais vous dire ce que je pense de Victor.
Ik zal jullie zeggen wat ik van Victor vind.
penser + infinitive
exprimer un projet, une perspective
denken aan een vooruitzicht, een project overwegen
Je pense partir demain.
Ik denk erover om morgen te vertrekken.
Vous pensez apprendre le français ?
Overweegt u om Frans te leren?
penser que
(+ vervoegd werkwoord)
exprimer une opinion ou un projet
denken aan een project, een mening geven
Je pense que tu as raison.
Ik denk dat je gelijk hebt.
Il pensait qu’il partirait le lendemain.
Hij dacht dat hij de volgende dag zou vertrekken.

Zo kom je verder...

Heb je nog steeds moeite met 'Penser à ou penser de ?'? Wil je je Frans verbeteren? Test onze online Franse lessen en ontvang een gratis niveaubeoordeling!

Heb je een tip om fouten te voorkomen met 'Penser à ou penser de ?'? Deel hem met ons!

Schaaf je Frans bij en test Frantastique, de online Franse lessen.