Start >> Franse grammatica >> Prépositions de lieu : être/aller quelque part

Prépositions de lieu : être/aller quelque part

Franse grammatica tips met Frantastique.
Verbeter je Frans en test gratis onze online Franse lessen.

Prépositions de lieu : être/aller quelque part

De voorzetsels à, en en au worden gebruikt wanneer men verwijst naar specifieke plekken, locaties of bestemmingen.
J’habite à Paris, en France. Ik woon in Parijs, in Frankrijk.
Demain, je vais en Angleterre. Morgen ga ik naar Engeland.
Je suis au Canada. Ik ben in Canada.
Je vais aux États-Unis. ♂♂ Ik ga naar de Verenigde Staten.
Het voorzetsel vers betekent ‘richting (een bepaalde locatie)‘ of het geeft nabijheid aan, maar niet een specifieke plek:
Je marche vers l’église. (= en direction de l’église.)Ik loop richting de kerk.
Opmerking: We gebruiken het voorzetsel chez om iemands adres aan te geven. Dit kan in het Nederlands op verschillende manieren vertaald worden.
Je suis chez Victor Ik ben bij Victor.
Je vais chez le coiffeur Ik ga naar de kapper.

Zo kom je verder...

Heb je nog steeds moeite met 'Prépositions de lieu : être/aller quelque part'? Wil je je Frans verbeteren? Test onze online Franse lessen en ontvang een gratis niveaubeoordeling!

Heb je een tip om fouten te voorkomen met 'Prépositions de lieu : être/aller quelque part'? Deel hem met ons!

Schaaf je Frans bij en test Frantastique, de online Franse lessen.