À lui-même

Franse vertaling en woordenschat met Frantastique.
Verbeter je Frans en test gratis onze online Franse lessen.

à lui-même : aan hemzelf
De uitdrukking (à) lui-même (aan hemzelf) verandert van voornaamwoord afhankelijk van het onderwerp. Bijvoorbeeld: je à moi-même ; te à toi-même ; elle elle-même etc (aan mijzelf, aan jezelf, aan haarzelf).
Je me parle à moi-même Ik praat tegen mezelf.
Ils ne pensent qu’à eux-mêmes. They only think about themselves. Zij denken alleen maar aan zichzelf.

Zo kom je verder...

Heb je nog steeds moeite met 'À lui-même'? Wil je je Frans verbeteren? Test onze online Franse lessen en ontvang een gratis niveaubeoordeling!


Heb je een slim ezelsbruggetje om deze regel te onthouden? Een tip om fouten met 'À lui-même' te voorkomen? Deel hem met ons!

Schaaf je Frans bij en test gratis Frantastique, de online Franse lessen.