Faire une demande vocab

Franse vertaling en woordenschat met Frantastique.
Verbeter je Frans en test gratis onze online Franse lessen.

Faire une demande urgente de manière formelle ou informelle

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir faire ceci et cela...
Ik zou u erkentelijk zijn als u dit en dat wilde doen...
... dans les meilleurs délais.
prompt, meteen.
Je vous remercie de bien vouloir faire ceci et cela...
Bij voorbaat dank voor het doen van dit en dat...
... rapidement.
snel.
Merci de faire ceci, de faire cela...
Doe dit, doe dat alstublieft
... au plus vite.
zo snel mogelijk.
Fais ci, fais ça...
Doe dit, doe dat...
... tout de suite, immédiatement.
direct, onmiddellijk.
Zo kom je verder...

Heb je nog steeds moeite met 'Faire une demande vocab'? Wil je je Frans verbeteren? Test onze online Franse lessen en ontvang een gratis niveaubeoordeling!


Heb je een slim ezelsbruggetje om deze regel te onthouden? Een tip om fouten met 'Faire une demande vocab' te voorkomen? Deel hem met ons!

Schaaf je Frans bij en test gratis Frantastique, de online Franse lessen.