Home >> Vertaling Franse >> J'avais su

Vertaling J’avais su

Probeer Frantastique (Online Franse les) vandaag uit. Want to improve your French?

Vertaling & Definitie

(si) j’avais su, (j’aurais bu toute la bouteille) : (als) ik het geweten had, (zou ik de hele fles opgedronken hebben)conjugaison

De derde voorwaardelijke vorm in het Frans (si + voltooid verleden tijd voltooid verleden toekomende tijd) beschrijft hypothetische handelingen in het verleden: de gevolgen van een handeling in het verleden die nooit plaatsgevonden heeft.


Still having difficulties with J’avais su (Franse woordenschat en vertalingen)? Want to improve your French? Test our online French lessons and receive a free level assessment!


Do you have smart way of remembering J’avais su? Share it with us!