Home >> Vertaling Franse >> Monter à paris

Vertaling Monter à paris

Probeer Frantastique (Online Franse les) vandaag uit. Want to improve your French?

Vertaling & Definitie

il est monté à (Paris) : hij is naar (Parijs) gereisd

Dit gebruik van monter à impliceert een reis vanuit het zuiden naar het noord, of "omhoog" gaan naar een plek.

monter (au dernier étage) : omhoog gaan (naar de bovenste etage)


Still having difficulties with Monter à paris (Franse woordenschat en vertalingen)? Want to improve your French? Test our online French lessons and receive a free level assessment!


Do you have smart way of remembering Monter à paris? Share it with us!