Home >> Vertaling Franse >> Nom d'un x

Vertaling Nom d’un x

Probeer Frantastique (Online Franse les) vandaag uit. Want to improve your French?

Vertaling & Definitie

Nom d’un chien ! : Verdorie! Verdikkeme!

De zin Nom d’un chien ! is een milde vloek en een alternatief voor het godslasterlijke Nom de Dieu ! (godverdomme). Dit zijn even milde varianten:

Nom d’une pipe ! (Lieve hemel! letterlijk "In de naam van een pijp!")
Nom d’un caribou ! (letterlijk ‘In de naam van een rendier!) is een Frantastique-bedenksel!

Voorbeelden

  • "C’est le sixième en une semaine, nom d’un caribou !"

Still having difficulties with Nom d’un x (Franse woordenschat en vertalingen)? Want to improve your French? Test our online French lessons and receive a free level assessment!


Do you have smart way of remembering Nom d’un x? Share it with us!