Penser (imparfait suivi par infinitif)

Franse vertaling en woordenschat met Frantastique.
Verbeter je Frans en test gratis onze online Franse lessen.

je pensais (avoir réussi mon examen) : ik dacht (geslaagd te zijn voor mijn examen)penser, imparfait
Na penser kan een werkwoord in de infinitief gebruikt worden, of que gevolgd door een vervoegd werkwoord. Er is geen verschil in betekenis tussen de twee. We zouden dus Je pensais que j’avais réussi mon examen kunnen zeggen zonder de betekenis te veranderen (vergeleken met Je pensais avoir réussi mon examen).

Zo kom je verder...

Heb je nog steeds moeite met 'Penser (imparfait suivi par infinitif)'? Wil je je Frans verbeteren? Test onze online Franse lessen en ontvang een gratis niveaubeoordeling!


Heb je een slim ezelsbruggetje om deze regel te onthouden? Een tip om fouten met 'Penser (imparfait suivi par infinitif)' te voorkomen? Deel hem met ons!

Schaaf je Frans bij en test gratis Frantastique, de online Franse lessen.