un point (sur la Terre) : een plek, een plaats, een punt (op aarde) nom masculin
un point : een punt, een stip nom masculin
(votre score est de 72) points : (uw score is 72) punten nom masculin
(j'ai plusieurs) points (à mentionner) : (ik heb verschillende) punten, onderwerpen, items (te melden) nom masculin
  • "Votre solde de points est donc à ce jour de 12 points sur un capital de 12 points."
  • "Le code de la route prévoit la récupération de ce demi-point à l’issue d’une période de six mois, sous réserve de ne pas commettre une nouvelle infraction entraînant un retrait de point(s)."
  • "Nous avons relevé dans les parcours des différents Louis des points qui seraient susceptibles d’attirer votre attention."
  • "J’aimerais continuer à donner le meilleur de moi-même tout en travaillant sur les points que nous avons identifiés ensemble."
  • "Ces incidents avaient entraîné le retrait de 0,5 point sur votre permis…"

Heb je nog steeds moeite met 'Point'? Wil je je Frans verbeteren? Test onze online Franse lessen en ontvang een gratis niveaubeoordeling!Dit zeggen onze cursisten over ons:

Plezier

         

Ik vind het leuk om mijn Franse taalcursussen online te volgen. Ongeveer tien minuten per dag is genoeg... Bedankt!

Innovatief

         

Ik hou van jullie innovatieve methode om een taal te leren en tegelijkertijd plezier te hebben!

Uniek

         

Jullie methode is uniek! De cursussen hebben mij geholpen om vooruitgang te boeken en vol vertrouwen naar mijn uitwisselingen in het buitenland te gaan.

Vooruitgang

         

Gymglish heeft me in staat gesteld mijn mondelinge en schriftelijke vaardigheden in het Frans te verbeteren. Een dagelijkse routine die ik niet zou willen missen!

Meer getuigenissen.

Heb je een slim ezelsbruggetje om deze regel te onthouden? Een tip om fouten met 'Point' te voorkomen? Deel hem met ons!

Schaaf je Frans bij en test gratis Frantastique, cursus Franse online.