Home >> Vertaling Franse >> Serrer la main

Vertaling Serrer la main

Probeer Frantastique (Online Franse les) vandaag uit. Want to improve your French?

Vertaling & Definitie

serrer la main : de hand geven

Serrer la main (een hand geven) is en vorm van begroeting in Frankrijk. Mannen geven vaak een hand, en mannen en vrouwen doen dat ook in een beroepsmatige context. Goede vrienden kunnen elkaar ook begroeten met een of twee kussen op de wang.


Still having difficulties with Serrer la main (Franse woordenschat en vertalingen)? Want to improve your French? Test our online French lessons and receive a free level assessment!


Do you have smart way of remembering Serrer la main? Share it with us!