Start >> Franse grammatica >> Exprimer son opinion

Exprimer son opinion

Franse grammatica tips met Frantastique.
Verbeter je Frans en test gratis onze online Franse lessen.

Exprimer son opinion

Hier volgen enkele manieren om onze mening uit te drukken in het Frans:

Met behulp van werkwoordelijke uitdrukkingen als croire que (geloven dat), penser que (denken dat), trouver que (vinden dat), être sûr(e) que (zeker weten dat), être certain (que) (er zeker van zijn dat), douter que (betwijfelen dat) etc.
Je crois qu’il va pleuvoir demain. Ik geloof dat het morgen gaat regenen.
Tout le monde trouve que Victor Hugo est un bon écrivain. Iedereen vindt dat Victor Hugo een goede schrijver is.
Il ne pense pas que le français soit très difficile. Hij denkt niet dat Frans erg moeilijk is.
Il me semble qu’il va faire beau cet après-midi. Het lijkt me dat het vanmiddag mooi weer wordt.
Met deze uitdrukkingen: Selon moi (Volgens mij), à mon avis (naar mijn mening), pour moi (voor mij).
Selon moi, Victor Hugo est un bon écrivain. Volgens mij is Victor Hugo een goede schrijver.
À mon avis, il va pleuvoir demain. Naar mijn mening gaat het morgen regenen.
De werkwoorden croire que, penser que, trouver que, être sûr(e) que et cetera worden gevolgd door de indicatief in de bevestigende vorm. De indicatief is een chic woord voor alles wat geen verleden toekomende tijd, aanvoegende wijs of gebiedende wijs is.
Je pense que c’est normal. Ik denk dat dat normaal is.
Je suis sûre que tu peux le faire. Ik weet zeker dat je het kunt (doen).
In ontkennende constructies kunnen we de aanvoegende wijs of de indicatief gebruiken, afhankelijk van de mate van zekerheid die we uitdrukken. Bizar, toch?
Je ne pense pas que ce soit normal. (Aanvoegende wijs: ik weet niet zeker of het normaal is.)
Je ne pense pas que c’est normal. (Indicatief: ik weet zeker dat het niet normaal is.)

Zo kom je verder...

Heb je nog steeds moeite met 'Exprimer son opinion'? Wil je je Frans verbeteren? Test onze online Franse lessen en ontvang een gratis niveaubeoordeling!

Heb je een tip om fouten te voorkomen met 'Exprimer son opinion'? Deel hem met ons!

Schaaf je Frans bij en test Frantastique, de online Franse lessen.