Start >> Franse grammatica >> La concordance des temps quand le verbe principal est au futur

La concordance des temps quand le verbe principal est au futur

Franse grammatica tips met Frantastique.
Verbeter je Frans en test gratis onze online Franse lessen.

La concordance des temps quand le verbe principal est au futur

Op zinnen die twee werkwoorden bevatten, zijn regels van toepassing over de volgorde van tijden (la concordance des temps). Als het hoofdwerkwoord (in de hoofdzin) in de toekomende tijd (futur simple of futur proche) staat, volgt het andere werkwoord (in het ondergeschikte zinsdeel) de volgende regels:

•  voor handelingen die plaatsvonden voorafgaand aan de hoofdhandeling gebruiken we:
- verleden tijden
Tu penseras à ce que je t’ai dit ? futur passé composé Zul je nadenken over wat ik je gezegd heb?
- de onvoltooid tegenwoordige tijd als verwezen wordt naar de huidige situatie
Ils récolteront demain ce que nous plantons aujourd’hui. futur présent Zij zullen morgen oogsten wat wij vandaag planten.
- de futur antérieur voor een toekomstige gebeurtenis die plaats zal vinden voor de hoofdhandeling. Merk op dat in het Frans, in tegenstelling tot het Nederlands, na quand de toekomende tijd gebruikt wordt (terwijl we in het Nederlands nooit ‘zullen’ gebruiken na ‘als’.)
Victor reviendra quand il aura terminé son livre futur futur antérieur Victor zal terugkomen als hij zijn boek voltooid heeft (= hij zal eerst zijn boek voltooien en daarna zal hij terugkomen).
•  voor twee gelijktijdige handelingen gebruiken we:
- de toekomende tijd. Opmerkingen: zoals we eerder gezien hebben, wordt in het Nederlands, anders dan in het Frans, nooit ‘zullen’ gebruikt na ‘als’.
Tu parleras français quand tu seras en France. futur futur Je zult Frans spreken als je in Frankrijk bent.
- de onvoltooid tegenwoordige tijd voor algemene waarheden of voor zinnen die si gebruiken.
Je leur dirai que je suis une amie de Victor. futur présent Ik zal hen zeggen dat ik een vriend van Victor ben.
J’irai te chercher si tu m’appelles. Ik zal je komen ophalen als je me belt.
•  voor een handeling die na de hoofdhandeling plaatsvindt, gebruiken we:
- de futur simple of de futur proche
Ce soir je t’expliquerai pourquoi je vais travailler à Paris. futur futur proche Vanavond zal ik je vertellen waarom ik in Parijs zal werken.
- de conditionnel présent voor iets wat zou kunnen gebeuren
Je prendrai mon manteau au cas où il ferait froid. futur conditionnel présent Ik zal mijn jas meenemen voor het geval het koud wordt.

Zo kom je verder...

Heb je nog steeds moeite met 'La concordance des temps quand le verbe principal est au futur'? Wil je je Frans verbeteren? Test onze online Franse lessen en ontvang een gratis niveaubeoordeling!

Heb je een tip om fouten te voorkomen met 'La concordance des temps quand le verbe principal est au futur'? Deel hem met ons!

Schaaf je Frans bij en test Frantastique, de online Franse lessen.