Start >> Franse grammatica >> La place des pronoms cod, coi (me, te, lui, leur... )

La place des pronoms cod, coi (me, te, lui, leur... )

Franse grammatica tips met Frantastique.
Verbeter je Frans en test gratis onze online Franse lessen.

La place des pronoms COD, COI (me, te, lui, leur... )

Het COI- (complement d’objet indirect) en het COD- (complement d’objet direct) voornaamwoord (me, te, lui, leur...) wordt geplaatst:
•  voor het werkwoord
•  voor het hulpwerkwoord être of avoir
•  voor het infinitief
Je te connais bien. Ik ken je goed. Je ne lui plais pas. Ik beval hem niet.
Tu les as vus hier ? Heb je hun gisteren gezien? Tu ne leur as pas demandé d’argent ? Heb je hen niet om geld gevraagd?
Je peux vous aider ? Kan ik u helpen? Je vous prie de ne pas me déranger. Ik verzoek u mij niet te storen.
In de gebiedende wijs plaatsen we deze voornaamwoorden:
•  voor het werkwoord in de ontkennende vorm
•  na het werkwoord in de bevestigende vorm
Opmerking: In de bevestigende vorm verandert me in moi en te in toi.
Ne me trompe pas ! Bedrieg me niet! Ne lui dis rien ! Zeg niets tegen hem!
Sauvez-le, il se noie ! Red hem, hij verdrinkt! Donne-lui la main! Geef hem een hand!
Dis-moi tout Vertel me alles. Tais-toi, tu dis que des bêtises ! Zwijg, je praat nonsens.
Als we twee voornaamwoorden in dezelfde zin gebruiken, komt het meewerkend voornaamwoord me, te, se, nous, vous voor het lijdend voornaamwoord PRONOMS COD.
Victor me donne sa photo. Il me la donne.
Je t’offre ces fleurs. Je te les offre.
Uitzonderingen: de meewerkend voornaamwoorden lui en leur komen na het lijdend voornaamwoord PRONOMS COD.
Victor lui donne sa photo. Victor la lui donne. Victor geeft hem zijn foto. Victor geeft het hem.
Je leur offre ces fleurs. Je les leur offre. Ik biedt hun deze bloemen aan. Ik biedt ze hun aan.
In de gebiedende wijs worden COD-voornaamwoorden voor COI-voornaamwoorden geplaatst.
Donne-la-lui ; Offre-les-leur ; Prends-le-moi Geeft het haar; Geef ze (hun); Haal het voor me.

Zo kom je verder...

Heb je nog steeds moeite met 'La place des pronoms cod, coi (me, te, lui, leur... )'? Wil je je Frans verbeteren? Test onze online Franse lessen en ontvang een gratis niveaubeoordeling!

Heb je een tip om fouten te voorkomen met 'La place des pronoms cod, coi (me, te, lui, leur... )'? Deel hem met ons!

Schaaf je Frans bij en test Frantastique, de online Franse lessen.