Start >> Franse grammatica >> Le futur antérieur

Le futur antérieur

Franse grammatica tips met Frantastique.
Verbeter je Frans en test gratis onze online Franse lessen.

Le futur antérieur

De futur antérieur (de voltooid tegenwoordige toekomende tijd) wordt gebruikt om een toekomstige handeling aan te geven die voorafgaat aan een andere toekomstige handeling.
Je vais manger puis je vais appeler Victor. Quand j’aurai mangé, j’appellerai Victor.
Ik ga eten en daarna ga ik Victor bellen. Al ik gegeten heb, zal ik Victor bellen.

Opmerking: Het Frans gebruikt de voltooid tegenwoordige toekomende tijd na voegwoorden als quand en lorsque (‘wanneer’), terwijl we daar in het Nederlands de voltooid tegenwoordige tijd zouden gebruiken.
We gebruiken deze tijd ook voor het beschrijven van een toekomstige handeling die voor een bepaald moment of periode voltooid zal zijn.
Nous serons arrivés à Paris avant 17 heures. We zullen voor 17 uur in Parijs aangekomen zijn.
De voltooid tegenwoordige toekomende tijd wordt gevormd met behulp van de onvoltooid tegenwoordige toekomende tijd van het hulpwerkwoord avoir of être en het voltooid deelwoord van het hoofdwerkwoord.
manger j’aurai mangé manger, futur antérieur eten ik zal gegeten hebben
aller nous serons allés aller, futur antérieur gaan we zullen gegaan zijn
pouvoir tu auras pu pouvoir, futur antérieur kunnen je zult gekund hebben
se reposer vous vous serez reposés se reposer, futur antérieur uitrusten u zult uitgerust zijn.
Opmerking: De voltooid tegenwoordige toekomende tijd wordt veel gebruikt voor het uitdrukken van een mogelijkheid of veronderstelling in het verleden.
- Pourquoi Victor n’est pas là ? - Il aura certainement oublié notre rendez-vous. -Waarom is Victor er niet? -Hij zal onze afspraak vast vergeten zijn.

Zo kom je verder...

Heb je nog steeds moeite met 'Le futur antérieur'? Wil je je Frans verbeteren? Test onze online Franse lessen en ontvang een gratis niveaubeoordeling!

Heb je een tip om fouten te voorkomen met 'Le futur antérieur'? Deel hem met ons!

Schaaf je Frans bij en test Frantastique, de online Franse lessen.