Start >> Franse grammatica >> Le futur proche dans le passé

Le futur proche dans le passé

Franse grammatica tips met Frantastique.
Verbeter je Frans en test gratis onze online Franse lessen.

Le futur proche dans le passé

Ter herinnering: de futur proche (‘de nabije toekomst’) wordt gevormd met de onvoltooid tegenwoordige tijd van het werkwoord aller + infinitief. Het wordt gebruikt voor het beschrijven van handelingen die zeer binnenkort plaatsvinden (zoals ‘gaan + infinitief’).
Attention ! Le verre va tomber ! Pas op! Het glas gaat vallen!
Je vais rester à Paris pendant trois ou quatre ans. Ik ga drie of vier jaar in Parijs blijven.
We gebruiken we de futur proche dans le passé (de nabije toekomst in het verleden) voor het beschrijven van gebeurtenissen in het verleden die op het moment van de hoofdhandeling nog niet plaatsgevonden hebben.
Je ne savais pas que tu allais dormir toute la journée. Ik wist niet dat je de hele dag ging slapen. (“tu allais dormir” vond plaats na “je ne savais pas”)
Marcel n’avait pas compris que nous allions rentrer à pied. Marcel had niet begrepen dat we terug gingen lopen.
De futur proche dans le passé wordt gevormd met het werkwoord aller in de onvoltooid verleden tijd aller, imparfait + de infinitief.
rester nous allions rester we gingen blijven
être vous alliez être jullie gingen zijn
se marier ils allaient se marier ze gingen trouwen
Opmerking:
Het is gebruikelijk om de futur proche dans le passé te vervangen door een werkwoord in de verleden toekomende tijd.
Victor avait dit qu’il allait m’appeler le lendemain. Victor avait dit qu’il m’appellerait le lendemain.
Victor had gezegd dat hij me de volgende dag ging bellen Victor had gezegd dat hij me de volgende dag zou bellen.

Zo kom je verder...

Heb je nog steeds moeite met 'Le futur proche dans le passé'? Wil je je Frans verbeteren? Test onze online Franse lessen en ontvang een gratis niveaubeoordeling!

Heb je een tip om fouten te voorkomen met 'Le futur proche dans le passé'? Deel hem met ons!

Schaaf je Frans bij en test Frantastique, de online Franse lessen.